TBSOB - Reaffectatie of wedertewerkstelling TBSOB - Reaffectatie of wedertewerkstelling

TBSOB - Reaffectatie of wedertewerkstelling

Als je school- of centrumbestuur in een bepaalde betrekking niet genoeg lestijden, lesuren, uren of punten heeft om al zijn vastbenoemde personeelsleden de opdrachten terug te geven waarvoor die op 31 augustus van het voorafgaande schooljaar vastbenoemd waren, dan zal het, na voorafgaande maatregelen, personeelsleden moeten "ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking" = TBSOB.

Onderstaand personeelslid is 24/24 vastbenoemd als onderwijzer, en wordt voor 2 uur TBSOB gesteld.

U doet er steeds goed aan om de opdracht uit te splitsen, zodat de TBSOB-uren 'afgezonderd' worden. In deze situatie dus 22 en 2.

Via de schoolopdracht vult u de TBSOB-uren in. In de voorbeeldcase dus 2/24 waarvan 2 TBSOB.

 

Deze 2 uren waarvoor het personeelslid vastbenoemd is, maar die dus niet ingericht kunnen worden, zullen op een andere manier ingevuld moeten worden.

Dit gebeurt via een reaffectatie of wedertewerkstelling.

Reaffectatie wordt gebruikt als het om hetzelfde ambt gaat. 
Wedertewerkstelling wordt gebruikt als het om een ander ambt gaat. 

In Informat kunt u dit aanduiden in het veld 'RW' in het opdrachtenscherm: 

In onze voorbeeldcase krijgt het personeelslid 2 uur als onderwijzer in een andere school van de scholengemeenschap (= hetzelfde ambt, dus 'R').

De opdrachtlijn in reaffectatie of wedertewerkstelling zal bruin oplichten. 

Meer uitleg over TBSOB en reaffectatie/wedertewerkstelling is te vinden op deze pagina van Onderwijs Vlaanderen.

In dit artikel leest u meer over reaffectatie in een niet-organieke betrekking.