Opdrachten naar nieuw schooljaar kopiëren Opdrachten naar nieuw schooljaar kopiëren

Opdrachten naar nieuw schooljaar kopiëren

De bestaande opdrachten uit het huidige schooljaar kunnen gekopieerd worden naar het nieuwe schooljaar. 

Dit kan per personeelslid of voor alle personeelsleden samen, of individueel per opdracht.

LET OP: opdrachten kunnen maar eenmalig gekopieerd worden naar het volgende schooljaar via één van bovenstaande methodes. 

1. Per Personeelslid / alle personeelsleden samen

Via menu Extra > Kopiëren opdrachten naar volgend schooljaar:

mceclip0.png

Alle ATO 2-/ATO 4-opdrachten die lopen tot 30.06 of 31.08 van het schooljaar en die in principe doorlopen worden gekopieerd.
Dit kan per personeelslid of voor meerdere/alle personeelsleden tegelijkertijd.
Kleine wijzigingen aan de opdrachten in het nieuwe schooljaar kunnen dan volstaan.

Het bijkomende voordeel hierbij is dat gelijke opdrachten bij eenzelfde personeelslid in het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk worden samengenomen!

2. Individuele opdrachten

Extra > Opdrachtregels huidig/volgend schooljaar

mceclip0.png

mceclip1.png 

Elke individuele opdracht kan gekopieerd worden vanuit het huidige schooljaar naar het nieuwe schooljaar.

Selecteer links het personeelslid en bovenaan de opdrachten die u wenst te kopiëren.

Met behulp van de knop ‘Kopieer selectie naar volgend schooljaar’ kan u de aangevinkte opdrachten effectief overzetten.