Affectatie of mutatie doorgeven Affectatie of mutatie doorgeven

Affectatie of mutatie doorgeven

Er zijn drie mogelijke situaties.

1) Volledige affectatie/mutatie naar andere school

Indien een personeelslid volledig wordt geaffecteerd aan of gemuteerd naar een andere school, dan kunt u bij het aanmaken van de RL4 kiezen voor mutatie of affectatie:2) Gedeeltelijke affectatie/mutatie naar andere school

Bij een gedeeltelijke affectatie of mutatie moet de opdracht worden aangepast en moet er een nieuwe RL1 worden doorgestuurd met als ingangsdatum de begindatum waarop enkel nog de resterende opdracht wordt uitgevoerd.
Zie ook Gedeeltelijke mutatie doorgeven.

3) Affectatie/Mutatie naar jouw school

Gaat het om een personeelslid van een andere school die aan jullie school wordt toegewezen o.w.v. affectatie of mutatie, dan kunt u dit nergens aanduiden.
U kunt eventueel wel een opmerking (=RL-3) meegeven bij de RL1:


Meer info vindt u hier.