Instaplestijden ingeven Instaplestijden ingeven

Instaplestijden ingeven

Kies het ambt bij de schoolopdracht. Zorg ervoor dat het veld 'Ambt = Vak' NIET is aangevinkt!

 

Vervolgens kunt u bij 'Leervak' kiezen voor 'Instaplestijden - 00000435'

 

Opgelet! Wanneer er bijkomende instaplestijden aan een personeelslid worden toegekend (bv. na de paasvakantie), dan mag de bestaande opdracht met instaplestijden (die bv. werden toegekend na het krokusverlof) niet worden gewijzigd, maar moet er een nieuwe opdrachtlijn worden toegevoegd met nieuwe ingangsdatum en aantal uren.


Deze werkwijze is identiek voor het ingeven van uren Aanvangsbegeleiding.