Plage-uren aan departement doorgeven Plage-uren aan departement doorgeven

Plage-uren aan departement doorgeven

Enkel secundaire scholen (hoofdstructuren 311, 312, 321) moeten de plage-uren doorgeven aan Brussel.

Plage-uren kunnen pas gemeld worden nadat het departement hiervoor het licht op groen heeft gezet. Dit gebeurt meestal eind september-begin oktober. 
De zending moet ten laatste op 15 november 20xx worden verstuurd. 
De zending gebeurt via een RL-10.

De plage-uren moeten eerst als NS-uren (in ATO2) ingevoerd worden bij de personeelsleden die dergelijke uren hebben (tabblad 'Niet-Subsidieerbare Uren' bij de schoolopdrachten):

Er kan slechts één plage-uur per personeelslid doorgestuurd worden. Indien er meer zijn, wordt dit in het programma automatisch tot 1 beperkt.

Als begindatum wordt automatisch 15.09.20XX meegestuurd. Deze datum kan niet gewijzigd worden.

Voor de personeelsleden in kwestie kunt u dan een RL-10 doorsturen. U kunt die in bulk in wachtrij zetten via menu Edison > Aanmaken serie berichten in wachtrij of individueel via Berichten in wachtrij bij de personeelsfiche.

Voor de wettelijke basis verwijzen we naar omzendbrieven PERS/2005/21Pers/2002/04 en SO 55.

Plage-uren annuleren 

Indien er een foutieve melding gebeurde, kan u de zending annuleren. Hiervoor kiest u het personeelslid waarvoor een foutieve zending werd doorgestuurd en kiest u voor 'Berichten in wachtrij' zetten. Hier kan u RL10 'Annulatie plage-uren ' klaar zetten en doorsturen.

Daarna kan u de juiste gegevens in een nieuwe zending terug doorsturen.