Inschrijvingsrecht gewoon onderwijs

Enkel voor gewoon secundair onderwijs (uitgezonderd scholen in Brussels Hoofd...

Capaciteiten instellen (1ste jaar/Brussel Hoofdstad/BuSO)
De wettelijke basis vindt u in SO/2012/01 (t/m schooljaar 2022-23) en SO...
Leerling verandert van richting of leerjaar tijdens het schooljaar
Opgelet: Dit artikel heeft betrekking op leerlingen die in de loop van h...
Mogelijke statussen van een inschrijving (SO)
        Gerealiseerd     Een leerling die op status ‘Gerealiseerd’...
Welke status moet ik aanduiden? Veel voorkomende situaties bij inschrijvingen (SO)
Status geannuleerd of toch gerealiseerd? Hieronder staan een aantal veel...
Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (SO)
Sedert 22 mei 2019 worden de 'dubbele inschrijvingen' elke nacht automat...
Begindatum inschrijving wanneer 1 september in weekend valt
In bepaalde schooljaren valt 1 september in het weekend. De eerste schoo...
Definitieve uitsluiting op einde schooljaar
Uit SO 64, paragraaf 6.2.2: Aan definitieve uitsluiting is uiteraard gee...
Einddatum alle leerlingen verwijderen
Als leerlingen werden overgezet naar het volgende schooljaar krijgen dez...
Einddatum leerling aanpassen (SO)
Het kan gebeuren dat u wegens omstandigheden een leerling een verkeerde ...
Financierbaarheid/vrije leerling - verblijfstype- Zorgthuis/trekkend (SO)
In functie van Discimus moeten deze gegevens via een pop-upvenster op de...
Het inschrijvingsmoment (SO)
Dit is het tijdstip (datum + uur) waarop de leerling werd ingeschreven i...
Inschrijving annuleren (SO)
Bij leerlingen die nooit gestart zijn op uw school of niet komen opdagen...
Klasverandering tijdens het schooljaar (SO)
Opgelet! Deze werkwijze is enkel van toepassing op leerlingen die van kl...
Klaswijzigingen tijdens het schooljaar
Een leerling kan in de loop van het schooljaar van klas of van richting ...
Leerling in het verkeerde schooljaar ingeschreven
De leerling werd ingeschreven in het huidige schooljaar, maar start pas ...
Leerling in verkeerde school ingeschreven (SO)
Indien een leerling werd ingeschreven in een verkeerde school (waar u ze...
Leerling met uitgestelde beslissing reeds overzetten naar volgend schooljaar
Indien een leerling een uitgestelde beslissing heeft op het einde van he...
Leerling opnieuw inschrijven (SO)
Een oud-leerling dient u opnieuw in te schrijven via het scherm Leerling...
Leerling uitschrijven in de loop van het schooljaar
In dit artikel wordt beschreven hoe u een leerling uitschrijft die effec...
Leerlingen collectief overzetten tijdens schooljaar (SO)
Leerlingen die in de loop van het schooljaar collectief van school, vest...
Leerlingen inschrijven (SO)
Van zodra uw beheerder het nieuwe schooljaar geïnitialiseerd heeft kan u...
Leerlingen overzetten naar volgend schooljaar (SO)
Om dit te kunnen uitvoeren moet het nieuwe schooljaar geactiveerd zijn.I...
Motivering Proces-Verbaal Toelatingsklassenraad
Via leerlingen - consulteren - tabblad inschrijving Via de knop 'beginda...
OKAN-leerling inschrijven (SO)
A. Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers 1. Vooraleer u een andersta...
Op campusniveau inschrijven (SO)
In punt 2.2 van SO/2012/01 vindt u de definitie van wat het departement ...
Overlappende inschrijving (SO)
Bij het consulteren van leerlingen is het mogelijk dat er een blauwe bal...
Tabblad 'Externe school' (SO)
Hier kunt u niet enkel de vorige school bijhouden wanneer een leerling z...
Toelatingscontrole - Niet toegelaten in de administratieve groep
Bij het overzetten van leerlingen naar volgend schooljaar kan het gebeur...