Capaciteiten instellen (SO)
1. Het begrip capaciteit • Capaciteit = het maximum aantal leerlingen vo...
Inschrijvingsdecreet (SO)
Hier leest u hoe het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in h...
Leerling verandert van richting of leerjaar tijdens het schooljaar
Opgelet: Dit artikel heeft betrekking op leerlingen die in de loop van h...
Mogelijke statussen van een inschrijving (SO)
      Gerealiseerd     Een leerling die op status ‘Gerealiseerd’ ...
Webinar: Discimus (januari 2019)
Aanmeldingstijdstip (SO)
Dit is het tijdstip (datum + uur) waarop de leerling werd ingeschreven i...
Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (SO)
Sedert 22 mei 2019 worden de 'dubbele inschrijvingen' elke nacht automat...
Begindatum inschrijving wanneer 1 september in weekend valt
In bepaalde schooljaren valt 1 september in het weekend. De eerste schoo...
Definitieve uitsluiting op einde schooljaar
Uit SO 64, paragraaf 6.2.2: Aan definitieve uitsluiting is uiteraard gee...
Einddatum alle leerlingen verwijderen
Als leerlingen werden overgezet naar het volgende schooljaar krijgen dez...
Einddatum leerling aanpassen (SO)
Het kan gebeuren dat u wegens omstandigheden een leerling een verkeerde ...
Financierbaarheid/vrije leerling - verblijfstype- thuisloos/trekkend (SO)
In functie van Discimus moeten deze gegevens via een pop-upvenster op de...
Klasverandering tijdens het schooljaar (SO)
Opgelet! Deze werkwijze is enkel van toepassing op leerlingen die van kl...
Leerling in het verkeerde schooljaar ingeschreven
De leerling werd ingeschreven in het huidige schooljaar, maar start pas ...
Leerling in verkeerde school ingeschreven (SO)
Indien een leerling werd ingeschreven in een verkeerde school (waar u ze...
Leerling met uitgestelde beslissing reeds overzetten naar volgend schooljaar
Indien een leerling een uitgestelde beslissing heeft op het einde van he...
Leerling opnieuw inschrijven (SO)
Een oud-leerling dient u opnieuw in te schrijven via het scherm Leerling...
Leerling toevoegen onder ontbindende voorwaarde
Om een leerling toe te voegen onder ontbindende voorwaarde moet u dit aa...
Leerling uitschrijven
Ga naar menu Leerlingen > Consulteren.Vul op de inschrijvingsfiche de ei...
Leerlingen collectief overzetten tijdens schooljaar (SO)
Leerlingen die in de loop van het schooljaar collectief van school, vest...
Leerlingen in volgend schooljaar inschrijven
Van zodra uw beheerder het nieuwe schooljaar geïnitialiseerd heeft kan u...
Leerlingen naar volgend schooljaar overzetten (SO)
1. Leerlingen naar de nieuwe klas in volgend schooljaar overzetten U ga...
Motivering Proces-Verbaal Toelatingsklassenraad
Via leerlingen - consulteren - tabblad inschrijving Via de knop 'beginda...
Op campusniveau inschrijven (SO)
In punt 2.2 van SO/2012/01 vindt u de definitie van wat het departement ...
Overlappende inschrijving (SO)
Bij het consulteren van leerlingen is het mogelijk dat er een oranje bal...
Tabblad 'Externe school' (SO)
Hier kunt u niet enkel de vorige school bijhouden wanneer een leerling z...
Uitschrijving ongedaan maken
Wanneer je een leerling verkeerdelijk uitschrijft en je hebt die leerlin...