Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (SO) Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (SO)

Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (SO)

Sedert 22 mei 2019 worden de 'dubbele inschrijvingen' elke nacht automatisch opgehaald uit Discimus.

Leerlingen met een 'overlappende inschrijving' worden getoond bovenaan de leerlingenlijst onder menu 'Leerlingen' > 'Consulteren'.

mceclip0.png

Naast het markeren van de inschrijving als 'dubbele inschrijving' vult Informat automatisch ook de 'Externe school' aan (tabblad ''). Deze is steeds zichtbaar op de pagina 'Schoolhistoriek' (1)  en wordt aangeduid met een gele bol (zie dit artikel voor de andere statussen).  

Van zodra een inschrijving minstens één dag overlapt met een inschrijving uit een andere school wordt deze inschrijving aanzien als 'dubbele inschrijving'.
Ofwel moet de inschrijving in uw school worden aangepast, ofwel neemt u contact op met de andere school met de vraag om hun inschrijving aan te passen.

Via de knop (2) kan manueel de meest recente toestand uit Discimus opgevraagd worden.

Het gebeurt dat een leerling ten onrechte met een overlappende inschrijving wordt getoond. Dit heeft te maken met de manier van verificatie. Verificatie begint al vrij vroeg op het schooljaar en verificateurs gaan leerlingen op de bezoekdag “blokkeren” of goedkeuren. Van zodra deze leerlingen geverifieerd zijn en er iets wijzigt aan die inschrijving krijgt de verificateur dit in een wachtrij. Het duurt soms een tijdje vooraleer een verificateur deze wachtrijen "oplost". Vandaar dat sommige zaken ten onrechte overlappen of nog niet zichtbaar zijn.

Ook als de leerling geen dubbele inschrijving heeft wordt de 'vorige school' automatisch aangevuld van zodra de leerling volledig geregistreerd is in Discimus.  De vorige school hoeft dus NIET meer opgevraagd te worden aan de (ouders van de) leerling.
(Een leerling is pas volledig geregistreerd in Discimus als de leerling niet meer zichtbaar is onder 'Discimus' > 'Inschrijvingen' > 'Transacties in wachtrij')