OKAN-leerling inschrijven (SO) OKAN-leerling inschrijven (SO)

OKAN-leerling inschrijven (SO)

A. Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers

1. Vooraleer u een anderstalige nieuwkomer kunt inschrijven in het onthaaljaar dient u het afdelingsjaar 'Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers' toe te voegen. 

  • Dit doet u via menu Organisatie > Afdeling.
  • U maakt vooreerst een afdeling 'OKAN' aan met als onderwijsvorm 'GSO'.

mceclip2.png

  • Op het tabblad 'Afdelingsjaren' voegt u vervolgens de administratieve groep toe.

mceclip1.png

2. Vervolgens maakt u een klasgroep OKAN aan via menu Organisatie > Officiële klassen.

mceclip3.png

U kunt hierna de leerling inschrijving in dit afdelingsjaar en deze klasgroep.

B. Reguliere administratieve groep

Gaat het om een anderstalige nieuwkomer die instroomt in het regulier onderwijs, dan moet het veld 'OKAN' aangevinkt worden op tabblad 'Inschrijving'.

mceclip0.png

 

Meer info m.b.t. onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwskomers in het voltijds gewoon secundair onderwijs vindt u in SO 75.