Op campusniveau inschrijven (SO) Op campusniveau inschrijven (SO)

Op campusniveau inschrijven (SO)

In punt 2.2 van SO/2012/01 vindt u de definitie van wat het departement onder een campusschool verstaat. U bent echter niet verplicht om de verschillende scholen/vestigingen als één campus te beschouwen voor de inschrijvingen. Onderstaande richtlijnen zijn dus enkel van toepassing op scholen die van deze campusregeling gebruik wensen te maken (bv. Middenschool 1, 2 en 3 die als één "school" beschouwd moeten worden).

Voor ons programma is een campus een groep van vestigingen of scholen die als één geheel moet worden beschouwd in het kader van het inschrijvingsbeleid.
U kunt die definiëren langs menu ‘Algemeen’ – ‘Campus’.
Via de plusknop kunt u een campus toevoegen. Naam en omschrijving zijn vrij te kiezen. In de linkerkolom krijgt u alle scholen/vestigingen aangeboden waar u rechten op hebt. De scholen/vestigingen die als één campus worden beschouwd moet u via de pijlentoets overzetten naar de rechterkolom.
Deze campus is automatisch zichtbaar in alle gekoppelde school/vestigingen.

Langs menu 'Organisatie' - 'Capaciteiten' kunt u de capaciteit van de campus bepalen.
In dat geval moet er geen capaciteit van type "School" worden gedefinieerd.


Ook op het niveau van het afdelingsjaar (bv. 1ste lj A)  kunt u een extra veld aanvinken waarmee u aangeeft dat de betreffende capaciteit geldt voor de volledige campus en niet enkel voor de aangemelde vestiging.
Deze capaciteiten zijn automatisch zichtbaar in alle gekoppelde school/vestigingen.