Definitieve uitsluiting op einde schooljaar Definitieve uitsluiting op einde schooljaar

Definitieve uitsluiting op einde schooljaar

Uit SO 64, paragraaf 6.2.2:

Aan definitieve uitsluiting is uiteraard geen maximale duur gekoppeld. Een beslissing tot definitieve uitsluiting gaat in hetzij onmiddellijk tijdens het schooljaar, hetzij op het einde van het schooljaar (= 31 augustus dan wel, voor opleidingen die dan eindigen, 31 januari). Indien de uitsluiting pas op het einde van het schooljaar ingaat, dan heeft ze in de feiten betrekking op het daaropvolgende schooljaar. Een uitsluiting op het einde van het schooljaar strekt ertoe om, in het belang van de leerling, alsnog de gelegenheid te bieden aan de (eind)examens of proeven van dat schooljaar deel te nemen; de school is er dan wel toe gehouden om de leerling tot op het einde van dat schooljaar effectief de lessen te laten bijwonen.


Een leerling die u uitsluit op het einde van het schooljaar krijgt op tabblad 'Inschrijving' einddatum 30/06.
Via de grijze knop 'Einddatum' kunt u (in het pop-upvenster) de datum van definitieve uitsluiting invullen. Voor een uitsluiting op het einde van het schooljaar is dit dus 31/08!
Er wordt dan automatisch een tuchtzending verstuurd naar Discimus (cf. dit artikel).

Indien nodig moet u nog tot en met 30/06 de nodige T-codes voorzien in het aanwezigheidsregister.