Klaswijzigingen tijdens het schooljaar Klaswijzigingen tijdens het schooljaar

Klaswijzigingen tijdens het schooljaar

Een leerling kan in de loop van het schooljaar van klas of van richting veranderen.

1. Een leerling verandert enkel van klas, maar blijft binnen hetzelfde afdelingsjaar

Ga naar menu Leerlingen > Consulteren.
Selecteer op de inschrijvingsfiche de huidige inschrijving en klik bovenaan op het blauwe mannetje met de K:mceclip2.png

U komt automatisch in het scherm van de klassen terecht.
Klik op het groene plusteken:

mceclip3.png

Selecteer de nieuwe klas uit de aangeboden lijst en vul de begindatum in. Na het opslaan wordt de einddatum van de vorige klas automatisch ingevuld:

mceclip4.png

2. Een leerling verandert van richting (afdelingsjaar)

Wanneer een leerling van studierichting (afdelingsjaar) verandert, dan moet de huidige inschrijving beëindigd worden en moet er een nieuwe inschrijving worden toegevoegd.
Deze wijziging gebeurt m.a.w. in twee stappen.

Stap 1

Ga naar menu Leerlingen > Consulteren.
Vul op de inschrijvingsfiche de einddatum van de huidige inschrijving in (dit is de laatste dag in de vorige richting) + de velden ‘Initiatief’ en ‘Na Uitschrijving’ (verandering van afdelingsjaar binnen de school/vestiging) die automatisch tevoorschijn komen nadat de einddatum werd ingevuld:

mceclip5.png

De status van de inschrijving blijft “Gerealiseerd” (dus NIET wijzigen in bv. “geannuleerd”).

Stap 2

Nadat u de uitschrijving hebt bewaard, voegt u de nieuwe inschrijving toe in het nieuwe afdelingsjaar en klasgroep. Klik hiervoor op het groene plusteken in het tabblad ‘Inschrijving’ en vul de
nodige velden in:

mceclip6.png

De data dienen elkaar perfect op te volgen. De einddatum in bovenstaand voorbeeld viel hier op zondag 6 maart 2022, dus de nieuwe begindatum in de nieuwe richting zal maandag 7 maart 2022 zijn.