Leerlingen collectief overzetten tijdens schooljaar (SO) Leerlingen collectief overzetten tijdens schooljaar (SO)

Leerlingen collectief overzetten tijdens schooljaar (SO)

Leerlingen die in de loop van het schooljaar collectief van school, vestiging, richting, taalkeuze en/of klasgroep veranderen kunnen via menukeuze 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Tijdens schooljaar' overgezet worden.

OPGELET! Deze optie mag niet gebruikt worden voor leerlingen die met ingang van 1 september collectief naar de juiste school/vestiging/afdelingsjaar/taalkeuze/klasgroep moeten worden overgezet. Hiervoor kun je gebruik maken van menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Einde/begin schooljaar'.

Bij het overzetten tijdens het schooljaar is de einddatum héél belangrijk!
Dit is de datum van de laatste dag waarop de leerlingen waren ingeschreven in de oorspronkelijke school/vestiging/afdelingsjaar/taalkeuze/klasgroep.
Leerlingen die na een weekend of vakantieperiode veranderen moeten op zondag worden uitgeschreven (of op pinkster- of paasmaandag indien Pasen in laatste weekend van vakantie valt).

Een aantal procedures zijn 100% geautomatiseerd.
Zo zal er automatisch een nieuwe inschrijving worden toegevoegd indien in de rechterkolom een andere school, vestiging, afdelingsjaar en/of taalkeuze wordt gekozen dan in de linkerkolom.
Verschilt enkel de klasgroep, dan zal er enkel een nieuwe klas worden toegevoegd en geen nieuwe inschrijving (overeenkomstig de procedure bij een individuele klaswijziging).
Wordt er aan de rechterkant een andere school geselecteerd én zijn er voor de geselecteerde leerlingen nog afwezigheden na de gekozen einddatum, dan kunnen deze leerlingen niet worden overgezet.