Mogelijke statussen van een inschrijving (BO)
Gerealiseerd Een leerling die op status ‘Gerealiseerd’ staat, is e...
Stappenplan: Leerlingen inschrijven (BO)
Merk op: vooraleer u start met inschrijven, moeten de capaciteiten worde...
Welke status moet ik aanduiden? Veel voorkomende situaties bij inschrijvingen (BO)
Status 'geannuleerd' of toch 'gerealiseerd'? Hieronder staan een aantal ...
Anderstalige nieuwkomers aanduiden (BO)
Als een leerling een anderstalige nieuwkomer is, dient dit aangeduid te ...
Automatisch ophalen van dubbele inschrijvingen (BO)
Sedert 22 mei 2019 worden de 'dubbele inschrijvingen' elke nacht automat...
Een leerling uitschrijven tijdens het schooljaar
We willen hier kort 2 verschillende situaties toelichten:  1/ Om een lee...
Einddatum leerling aanpassen (BO)
Het kan gebeuren dat u wegens omstandigheden een leerling een verkeerde ...
Financierbaarheid -verblijfstype- Zorgthuis/trekkend (BO)
In functie van Discimus moeten deze gegevens via een pop-upvenster op de...
Inschrijven van een IAC leerling
U kan op de inschrijvingsfiche aanduiden dat een leerling een individuee...
Inschrijving annuleren (BO)
Bij leerlingen die nooit gestart zijn op uw school of niet komen opdagen...
Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar
De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, ...
Inschrijvingsmoment (BO)
Dit is het tijdstip (datum + uur) waarop de leerling werd ingeschreven i...
Instapdatum peuter berekenen
Via onderstaande link kunt u gebruik maken van een handige tool van het ...
Instappers september 2024 inschrijven
In schooljaar 2024-25 valt 1 september op een zondag. De eerste schoolda...
Klasverandering tijdens het schooljaar (BO)
Opgelet! Deze werkwijze is enkel van toepassing op leerlingen die van kl...
Leerling blijft op parallel staan
Vraag De status van de inschrijving van een leerling blijft op parallel ...
Leerling in verkeerde school ingeschreven (BO)
Indien u een leerling ingeschreven heeft op de verkeerde school en de le...
Leerling ingeschreven in mijn school maar komt toch niet
Wanneer u een leerling hebt ingeschreven, maar nadien blijkt dat deze to...
Leerling opnieuw inschrijven (BO).
Een oud-leerling dient u opnieuw in te schrijven via het scherm Leerling...
Leerling verandert tijdens het schooljaar van klas/leerjaar
Een leerling kan in de loop van het schooljaar van klas of van leerjaar ...
Leerlingen tijdens schooljaar overzetten (BO)
Wanneer u leerlingen wenst over te zetten hebt u twee keuzes.  1. Indivi...
Leerlingen uitschrijven
A. in de loop van het schooljaar Van zodra een leerling minimum één dag...
OM-leerling inschrijven
Voor OM-leerlingen gelden andere leeftijdscontroles dan voor gewone leer...
Op campusniveau inschrijven (BO)
In punt 2.2.4 van BaO/2012/01 vindt u de definitie van wat AgODi onder e...
Overcapaciteit
Wat is overcapaciteit en wanneer mag/moet dit aangevinkt worden? Overcap...
Overlappende inschrijving (BO)
Bij het consulteren van leerlingen is het mogelijk dat er een blauwe bal...
Tabblad 'Externe school' (BO)
Hier kunt u niet enkel de vorige school bijhouden wanneer een leerling z...
Toelatingscontrole - Toelatingsklassenraad moet nog beslissen
Bij het overzetten van leerlingen naar volgend schooljaar kan het gebeur...
Verkeerde klaswijziging rechtzetten
Als je een leerling per abuis van klas hebt veranderd, is dit eenvoudig ...
Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (BO)
Via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' krijgt u de lijst met leerlingen...