Overcapaciteit Overcapaciteit

Overcapaciteit

Wat is overcapaciteit en wanneer mag/moet dit aangevinkt worden?

Overcapaciteit = een leerling inschrijven bovenop de eerder bepaalde capaciteit, zonder deze capaciteit te verhogen.
Dit kan enkel voor de decretaal bepaalde overcapaciteitsgroepen of wanneer het aantal zittende leerlingen (omwille van de gegarandeerde schoolloopbaan) de capaciteit overstijgt (cf. omzendbrieven BaO/2022/02 en  BaO/2012/01).

mceclip1.png

Voor een aantal categorieën van leerlingen mag een schoolbestuur toch nog overgaan tot een inschrijving, ook al zijn er voordien reeds leerlingen geweigerd omwille van de overschreden capaciteit (zie 9.1.3). Het gaat om groepen waarvan de vraag tot inschrijving vaak nog niet gekend of mogelijk was op het moment van (de start van) de inschrijvingsprocedure.

Een school is niet verplicht leerlingen uit deze overcapaciteitsgroepen in te schrijven. Ieder schoolbestuur bepaalt bij elke vraag tot inschrijving in overcapaciteit of ze de leerling al dan niet inschrijft. Het inschrijven of het weigeren van een leerling in overcapaciteit houdt geen engagement in tot het inschrijven of weigeren van volgende leerlingen uit dezelfde of een andere overcapaciteitsgroep.

Een leerling uit een overcapaciteitsgroep mag op elk moment ingeschreven worden, zonder dat daarvoor de capaciteit verhoogd moet worden.

Leerlingen die in overcapaciteit mogen ingeschreven worden, zijn:

 • anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs;
 • kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning;
 • kinderen van dezelfde leefentiteit, als de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde capaciteitsniveau (bijv. tweelingen) en slechts één van de kinderen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit;
 • leerlingen van een school die sluit, op voorwaarde dat:
  • het gaat om de enige school van het schoolbestuur, en;
  • de school gelegen is in een gemeente waar alle scholen aanmelden (en waar dus sprake is van capaciteitsdruk), en;
  • de sluiting niet kadert in een herstructurering, en;
  • alle leerlingen van de betrokken school een plaats in andere scholen aangeboden wordt; 
 • leerlingen in het basisonderwijs die:
  • hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg;
  • hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat;
  • hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang;
 • leerlingen in het gewoon basisonderwijs, die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of tot het volgen van een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Dit is een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.