Mogelijke statussen van een inschrijving (BO) Mogelijke statussen van een inschrijving (BO)

Mogelijke statussen van een inschrijving (BO)

Gerealiseerd

Een leerling die op status ‘Gerealiseerd’ staat, is effectief ingeschreven en wordt meegeteld met de officiële telling van 1 februari.

Deze leerlingenfiches worden automatisch doorgestuurd naar Discimus.

Dit wordt aangeduid met een GROENE bol.

Niet-gerealiseerd

Een leerling waarbij de status op niet-gerealiseerd staat, is een geweigerde leerling.

Een leerling kan geweigerd worden indien :

- hij/zij definitief werd uitgesloten tijdens het lopende, vorige of daaraan voorafgaande schooljaar;
- de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;    

- het een alternerende inschrijving betreft;

- de maximale capaciteit werd bereikt;

De niet-gerealiseerde inschrijvingen zijn te herkennen aan een RODE bol.

Uitgesteld
(vanaf schooljaar 2023-24 enkel nog van toepassing in het buitengewoon basisonderwijs)

Bij scholen die behoren tot een LOP of werken via aanmelden of vrijwillig kiezen voor het systeem van dubbele contingentering (indicator/niet-indicator) kan een leerling tijdens de voorrangsperiode de status 'Uitgesteld’ krijgen als er geen plaats meer is in het contingent.
De leerling moet in dit geval de voorrangsperiode afwachten om te weten of er al dan niet plaats zal zijn. Na deze periode kan de school de leerling overhevelen naar het andere contingent indien daar nog vrije plaatsen zijn vanop het tabblad ‘Inschrijving’ en de leerling als gerealiseerd inschrijven.

Naast de inschrijvingslijn staat bij deze leerlingen een ORANJE bol.

Parallel

Indien de leerling nog een gerealiseerde inschrijving heeft in een andere school van dezelfde scholengemeenschap op het ogenblik van toevoegen, dan wordt de leerling automatisch ‘Parallel’ ingeschreven. Deze status kan u nooit zélf aanduiden.

Pas nadat de leerling werd uitgeschreven uit de vorige school kan deze status manueel aangepast worden naar ‘Gerealiseerd’.

Een parallelle inschrijving wordt gekenmerkt door een BLAUWE bol.

Geannuleerd

Als een leerling ingeschreven werd op school, maar de leerling beslist toch naar een andere school te gaan - zonder dat hij/zij 1 dag aanwezig was - dan kan deze inschrijving geannuleerd worden door de status te wijzigen naar ‘Geannuleerd’.
Opgelet! Deze status is dus NIET van toepassing bij een officiële uitschrijving van een leerling.
In dat geval blijft de status 'Gerealiseerd'.

Bij de inschrijving staat een PAARSE bol.

Buitenschools

Deze status is bedoeld voor leerlingen die geen les volgen op school, maar wel in de (kinder)opvang blijven. 
In de leerlingenadministratie gedraagt deze status zich als een 'niet ingeschreven leerling', in de financiële modules als een 'echt opvangkind'.
Deze leerlingen zijn te herkennen aan een GRIJZE bol.

 

De wettelijke basis vindt u terug in BaO/2012/01 en BaO/2022/02.