Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar

Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar

De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag van het schooljaar (O-L-H Hemelvaart) nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daaropvolgende schooljaar (cf. BaO/2012/01, punt 5.1). 

Omdat er ten vroegste vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar kan worden ingeschreven (cf. BaO/2012/01, punt 5.2), kunnen deze peuters nog niet worden ingeschreven in het schooljaar waarop ze feitelijk instappen. Omdat deze peuters evenveel kansen zouden hebben als de peuters die vroeger in hetzelfde kalenderjaar geboren werden mogen zij zich wel al inschrijven in dit schooljaar. Ze kunnen wel niet aan een klas gekoppeld worden, en ze zullen ook geen stamnummer krijgen, noch verstuurd worden via Discimus. Ook het GOK-formulier kan pas toegevoegd worden in het volgende schooljaar.


Het veld 'Stapt pas in op …' komt automatisch tevoorschijn bij leerlingen die laat op het schooljaar geboren zijn waardoor ze niet meer voldoen aan de instapvoorwaarden voor volgend schooljaar en bijgevolg pas kunnen instappen op de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar.

Stapt_pas_in_op_01.09.2018.jpg

Merk op dat u dit veld niet kunt afvinken en dat het veld ‘Begindatum’ niet meer wordt getoond (om te vermijden dat hier een datum wordt ingevuld die buiten het aangemelde schooljaar valt).

Bij het consulteren van de leerlingen worden deze peuters standaard niet getoond. U kunt ze enkel oproepen door het veld ‘Stapt pas in op …’ aan te vinken in het filterscherm.

Filter_Stapt_pas_in_op_01.09.2018.jpg

Van zodra de inschrijvingen voor het volgende schooljaar werden geopend zal u die peuters langs menu ‘Leerlingen’ – ‘Nieuwe bestemming’ – ‘Einde/begin schooljaar’ kunnen overzetten naar volgend schooljaar (klik hier voor een afzonderlijk artikel over dit onderwerp). Ze krijgen dan ook automatisch een stamnummer en worden doorgestuurd naar Discimus. Vergeet ook niet het GOK-formulier toe te voegen in het nieuwe schooljaar. 

Deze peuters moeten ook meegeteld worden als zittende leerling bij de capaciteitsbepaling voor volgend schooljaar.

Hoe u deze instappertjes kunt raadplegen leest u in dit artikel.