Volgen

Inschrijving met instapdatum volgend schooljaar

Omdat er ten vroegste vanaf 1 september van het vorige schooljaar kan worden ingeschreven, kunnen deze peuters nog niet worden ingeschreven in het schooljaar waarop ze feitelijk instappen. Omdat deze peuters evenveel kansen zouden hebben als de peuters die vroeger in hetzelfde kalenderjaar geboren werden mogen zij zich wel al inschrijven in dit schooljaar. Ze kunnen wel niet aan een klas gekoppeld worden, en ze zullen ook geen stamnummer krijgen, noch verstuurd worden via Discimus.

Concreet gaat het bv. om peuters geboren eind 2016 die pas kunnen instappen op 01.09.2019, maar toch al ingeschreven moeten worden in schooljaar 2018-19.
Het veld 'Stapt pas in op …' komt automatisch tevoorschijn bij leerlingen die laat op het schooljaar geboren zijn waardoor ze niet meer voldoen aan de instapvoorwaarden voor volgend schooljaar en bijgevolg pas kunnen instappen op de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar.

Stapt_pas_in_op_01.09.2018.jpg

Merk op dat u dit veld niet kunt afvinken en dat het veld ‘Begindatum’ niet meer wordt getoond (om te vermijden dat hier een datum wordt ingevuld die buiten het aangemelde schooljaar valt).

Bij het consulteren van de leerlingen worden deze peuters standaard niet getoond. U kunt ze enkel oproepen door het veld ‘Stapt pas in op …’ aan te vinken in het filterscherm.

Filter_Stapt_pas_in_op_01.09.2018.jpg

Van zodra de inschrijvingen voor schooljaar 2018-19 werden geopend zal u die peuters langs menu ‘Leerlingen’ – ‘Nieuwe bestemming’ – ‘Einde/begin schooljaar’ kunnen overzetten naar schooljaar 2018-19 (klik hier voor een afzonderlijk artikel over dit onderwerp). Ze krijgen dan ook automatisch een stamnummer.

Deze peuters moeten ook meegeteld worden als zittende leerling bij de capaciteitsbepaling voor volgend schooljaar.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen