Overlappende inschrijving (BO) Overlappende inschrijving (BO)

Overlappende inschrijving (BO)

Bij het consulteren van leerlingen is het mogelijk dat er een blauwe balk naast de naam van een leerling komt te staan. Dit wijst op een overlappende inschrijving (of op een parallelle inschrijving).
(wat de overige kleuren betekenen, lees je hier)

De eenvoudigste manier om dit te onderzoeken is via het tabblad 'Historiek' van de desbetreffende leerling.

Soms botst u onmiddellijk op het probleem, maar meestal zal u de historiek moeten vernieuwen door op de dubbele blauwe pijlen te klikken. Daarmee trekt u alle inschrijvingen opnieuw binnen via Discimus.

In onderstaand voorbeeld is er een overlapping, gezien er twee inschrijvingen zijn die als begindatum 09.01.2023 hebben. Een leerling kan echter niet op twee plaatsen tegelijk zijn ingeschreven.

De inschrijving met de gele bol (= externe school) zal vermoedelijk niet kloppen.  

mceclip0.png

 Om dit op te lossen gaat u naar het tabblad 'Externe scholen' (school-icoontje) en verwijdert u de "foutieve" inschrijving van de externe school.

mceclip0.png

Vernieuw vervolgens de historiek en kijk of die inschrijving opnieuw wordt binnengetrokken.

  1. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met die externe school omdat de inschrijvingsdata daar niet kloppen en dus foutief in Discimus geregistreerd staan.
  2. Als de 'foutieve' inschrijving NIET opnieuw wordt binnengetrokken, en er dus geen overlappingen meer te zien zijn, is het probleem vermoedelijk opgelost

Na het volgen van deze stappen kan u het scherm vernieuwen door het volledige leerlingenmenu  opnieuw te laden. Dit doet u door op 'Leerlingen' > 'Consulteren' te klikken.

Meestal zal de overlapping daarmee verdwenen zijn, en staat er geen blauw balkje meer naast de naam van de leerling.

Staat het balkje er wél nog, dan ging het mogelijk om een dubbele inschrijving. Die passeren sowieso langs de verificateur, waardoor het iets langer kan duren vooraleer dit verwerkt raakt binnen Informat.

Merk op dat type 5-leerlingen steeds een blauw balkje krijgen in de leerlingenlijst (ook als de inschrijving in de ziekenhuisschool intussen is afgelopen) omdat hier effectief sprake is van twee gelijktijdige gerealiseerde inschrijvingen tijdens het schooljaar. Hier valt niet aan te ontkomen.