Tabblad 'Externe school' (BO) Tabblad 'Externe school' (BO)

Tabblad 'Externe school' (BO)

Hier kunt u niet enkel de vorige school bijhouden wanneer een leerling zich inschrijft op uw school, maar kunt u ook aanduiden waar de leerling naartoe gaat wanneer hij/zij uw school verlaat.

Bij INSCHRIJVING

Wanneer een leerling voordien was ingeschreven in de eigen school of een school van dezelfde scholengroep en/of scholengemeenschap worden bij het toevoegen van een nieuwe inschrijving voor deze leerling de gegevens van de vorige inschrijving(en) standaard getoond op het tabblad 'Historiek' (mceclip0.png). Deze zijn te herkennen aan het groene bolletje links van de inschrijvingslijn.

Indien de leerling niet in een school van dezelfde scholengroep/scholengemeenschap was ingeschreven kan de vorige inschrijving toegevoegd worden op het tabblad 'Externe scholen' (mceclip1.png). Deze wordt dan ook vermeld op het tabblad 'Historiek', maar met een geel bolletje.

Sedert schooljaar 2018-19 moet dit niet meer manueel gebeuren, maar kan de vorige inschrijving opgehaald worden uit Discimus. Dit gebeurt vanuit tabblad 'Historiek' via het icoontje met de blauwe pijlen in de linkerbovenhoek.

mceclip3.png

Merk op dat leerlingen met een dubbele inschrijving bovenaan de leerlingenlijst staan.

Bij leerlingen die tijdens het schooljaar instappen (einddatum #30/06), kan het aantal afwezigheden en reeds aanwezige halve dagen in de vorige school onderaan worden ingebracht.
mceclip2.png


Bij UITSCHRIJVING

Zelfde verhaal wanneer een leerling de school verlaat.
Gaat hij/zij naar een andere school van de eigen scholengroep/scholengemeenschap, dan verschijnt de inschrijving automatisch op tabblad 'Historiek' met een groene bol.
Gaat hij/zij naar een school buiten de eigen scholengroep/scholengemeenschap, dan kan deze school worden opgehaald vanuit de historiek (of manueel toegevoegd op tabblad 'Externe scholen') en verschijnt de inschrijving op tabblad 'Historiek' met een gele bol. 


Merk op dat gegevens op tabblad 'Historiek' enkel 
geraadpleegd kunnen worden. Aanpassingen dienen te gebeuren op tabblad 'Externe scholen' (indien school van buiten de eigen scholengroep/scholengemeenschap) of tabblad 'Inschrijving' in het betrokken schooljaar (indien school binnen de eigen scholengroep/scholengemeenschap).