Toelatingscontrole - Toelatingsklassenraad moet nog beslissen Toelatingscontrole - Toelatingsklassenraad moet nog beslissen

Toelatingscontrole - Toelatingsklassenraad moet nog beslissen

Bij het overzetten van leerlingen naar volgend schooljaar kan het gebeuren dat deze in volgend schooljaar een oranje/rood vakje krijgen.

mceclip3.png

Dit heeft te maken met de toelatingscontrole die automatisch wordt uitgevoerd en het resultaat weergeeft dat door Discimus wordt teruggestuurd.

Een veel voorkomend resultaat

Bij overgang naar het eerste leerjaar => Toelatingsklassenraad moet nog beslissen.

mceclip0.png

Dit betekent dat deze leerling in het derde kleuter onvoldoende halve dagen effectief aanwezig was om automatisch te worden toegelaten tot het eerste leerjaar. Dit kan u in huidig schooljaar steeds controleren via de analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar.

Merk op: codes P komen niet in aanmerking voor de 290 halve dagen effectieve aanwezigheid die vereist zijn om automatisch te worden toegelaten tot het eerste leerjaar (cfr. BaO/2002/11). 

mceclip1.png

In dat geval moet er een toelatingsklassenraad worden gehouden die al dan niet een gunstig advies kan geven om de leerling te laten starten in het eerste leerjaar. Dit resultaat wordt dan bij de inschrijving in volgend schooljaar ingevuld, bv. gunstig. 

mceclip0.png

Meer info vindt u in artikel 'Controle toelating 1ste leerjaar'.