Capaciteit oudste kleuters (geboortejaar) - Herkleuteraars
Zoals aangegeven in BaO/2022/02 mogen de twee geboortejaren van de oudst...
Capaciteiten instellen - Gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24
Dit artikel is van toepassing op het gewoon basisonderwijs, waar vanaf s...
Inschrijvingen gewoon basisonderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen
Merk op dat dit artikel werd opgemaakt voor schooljaar 2023-24. Voor ins...
Capaciteitenoverzicht (BO)
Algemeen N.a.v. het nieuwe inschrijvingsrecht voor het gewoon basisonder...