Een leerling uitschrijven tijdens het schooljaar Een leerling uitschrijven tijdens het schooljaar

Een leerling uitschrijven tijdens het schooljaar

We willen hier kort 2 verschillende situaties toelichten: 

1/ Om een leerling tijdens het schooljaar uit te schrijven, gaat u naar het inschrijvingstabblad van de leerling.
U klikt op 'wijzigen' en daarna tikt u de einddatum in het gele veldje. 

Vervolgens duidt u via de knoppen 'Initiatief' en 'Na uitschrijving' de correcte waardes aan.
Indien de leerling naar een andere Nederlandstalige school gaat, kan u ook het instellingsnummer invullen waar de leerling naartoe gaat.

De status van de inschrijving blijft 'Gerealiseerd' (dus NIET wijzigen in bv. 'Geannuleerd', want anders wordt de volledige inschrijving in Discimus geannuleerd).

Let op: klik NIET op het grijze knopje 'Einddatum'. Dit is om een tuchtzending te doen. In dit voorbeeld willen we de leerling gewoon uitschrijven.

mceclip1.png

 

2/ Bij leerlingen die nooit gestart zijn op uw school of niet komen opdagen zijn of die u verkeerdelijk heeft overgezet naar het nieuwe schooljaar zet u via menu Leerlingen > Consulteren op het tabblad 'Inschrijving' de inschrijvingsstatus op 'Geannuleerd'.
Hiermee wordt de inschrijving in Informat, alsook in Discimus geannuleerd.

De inschrijving zal dan een paars bolletje krijgen.