Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (BO) Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (BO)

Wat betekenen de gekleurde balkjes in de leerlingenlijst op tabblad 'Inschrijving'? (BO)

Via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' krijgt u de lijst met leerlingen aangeboden.

In de eerste kolom wordt d.m.v. een kleurcode de status van de inschrijving in Discimus weergegeven.

Er wordt gesorteerd op kleurcode (rood, oranje, blauw, wit, groen) en dan pas alfabetisch. Door te klikken op het woordje 'Leerlingen' (in de blauwe balk) zal er alfabetisch gesorteerd worden. 

mceclip0.png


Rood: de Discimuscontrole zegt dat de leerling niet toegelaten is. Aangezien de controle door Discimus gebeurt en wij enkel het resultaat tonen, zal je voor meer informatie contact moeten opnemen met het schoolbeheerteam. 
mceclip3.png

Oranje betekent dat de toelatingsklassenraad nog moet samenkomen om een beslissing te nemen (enkel voor leerlingen van het eerste leerjaar).
mceclip4.png

Het resultaat van de klassenraad kan je toevoegen door op het woordje 'Begindatum' te klikken. 

Blauw
duidt er op dat de leerling een overlappende inschrijving (of een parallelle inschrijving) heeft.
Merk op dat type 5-leerlingen steeds een blauw balkje krijgen in de leerlingenlijst (ook als de inschrijving in de ziekenhuisschool intussen is afgelopen) omdat hier effectief sprake is van twee gelijktijdige gerealiseerde inschrijvingen tijdens het schooljaar.

Wit: leerlingen die nog niet (volledig) geregistreerd zijn in Discimus OF voor wie nog geen toelatingscontrole is gebeurd staan met een wit blokje.

Groen betekent dat de leerling volledig en correct (= zonder overlappende inschrijving) geregistreerd is in Discimus + voor leerlingen van het eerste leerjaar dat ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

 

Meer details leest u in het artikel 'Controle Toelating 1ste leerjaar'.