Leerling verandert tijdens het schooljaar van klas/leerjaar Leerling verandert tijdens het schooljaar van klas/leerjaar

Leerling verandert tijdens het schooljaar van klas/leerjaar

Een leerling kan in de loop van het schooljaar van klas of van leerjaar veranderen.

Verandering van klas

Bij een leerling die enkel van klas verandert en dus binnen hetzelfde afdelingsjaar blijft, kan u de klas wijzigen via het blauw mannetje met de 'K'.
Bv. iemand die van klas 1LA naar klas 1LB gaat, maar dus wel in het eerste leerjaar blijft.

Via dit pop-upscherm kan u de huidige klasinschrijving beëindigen en vervolgens via de groene plusknop de startdatum in de andere klas invoeren.

Bij dergelijke wijzigingen moet u dus GEEN nieuwe inschrijvingsregel creëren.

Verandering van leerjaar

Leerlingen die tijdens het schooljaar van leerjaar (= afdelingsjaar) veranderen kan u overzetten via menu 'Leerlingen' - 'Nieuwe bestemming' - 'Tijdens schooljaar'. Die zullen daardoor automatisch wél een nieuwe inschrijvingsregel krijgen.

Bv. Een leerling die tijdens het schooljaar van het derde leerjaar naar het vierde overgaat.

mceclip0.png

Daarbij zet u de leerling over van de linkerkant naar de rechterkant d.m.v. het pijltje in het midden.

Er moet altijd een einddatum ingevuld worden omdat de huidige inschrijving beëindigd moet worden en er een nieuwe inschrijving gecreëerd zal worden.

mceclip2.png

Bovenstaand menu-item vergemakkelijkt dus de procedure die u anders handmatig zou moeten uitvoeren. 

Voor de volledigheid vermelden we nog de manuele methode, gezien het uiteraard ook individueel kan.
Hiervoor gaat u via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' naar tabblad 'Inschrijving'.

De huidige inschrijving moet beëindigd worden. U vult dus de einddatum in en selecteert de correcte velden bij 'Initiatief' en 'Na uitschrijving'.

Vervolgens creëert u via de plusknop een nieuwe inschrijving, in het nieuwe afdelingsjaar.

mceclip4.png

mceclip5.png