Stappenplan: Leerlingen inschrijven (BO) Stappenplan: Leerlingen inschrijven (BO)

Stappenplan: Leerlingen inschrijven (BO)

Merk op: vooraleer u start met inschrijven, moeten de capaciteiten worden ingesteld.

Ga naar Leerlingen > Toevoegen.

mceclip2.png

• U dient altijd het rijksregisternummer in te vullen. Enkel als de leerling nog geen rijksregisternummer heeft (bv. personen die nog maar net in België zijn) mag dit veld blanco gelaten worden en vinkt u het veld ‘Geen rijksregisternummer’ aan. U kan dan verder gaan met de geboortedatum.
Indien u via de kids-ID wilt inschrijven, klikt u op het icoon mceclip0.png. Informat zoekt nu of de leerling al gekend is in de schooldatabase.
• Indien de leerling reeds gekend is in de schooldatabase zal de naam zichtbaar worden en moet u daarop klikken vooraleer verder te gaan. Op die manier vermijdt u dat de leerling dubbel in de database terecht komt.
• Vergeet niet de gegevens van broer en/of zus over te nemen indien die in een school van de scholengemeenschap/scholengroep is/was ingeschreven.
• Breng steeds meteen de correcte (!) inschrijvingsdatum en begindatum in.
• Inschrijvingsmoment = datum waarop (de ouders van) de leerling zich is komen inschrijven.
• Begindatum = aanvang van de lessen voor deze leerling. Indien 1 september in het weekend valt, kan dit een zaterdag of zondag zijn. Tijdens het schooljaar is dit steeds een weekdag.
• Duid de vinkjes aan die van toepassing zijn: indicator-lln, zittende, ... . Daarnaast selecteert u ook de juiste informatie betreffende de vorige inschrijving.
• Kies het juiste afdelingsjaar/leerjaar waarin u de leerling wilt inschrijven. Nadien kan u ook de klas kiezen als die reeds gekend is.
• Tot slot kiest u voor de status
‘Gerealiseerd’.
'Niet-gerealiseerdzal (indien van toepassing) door het systeem zelf toegekend worden, als de capaciteit van het desbetreffende niveau bereikt is.
• Om de leerling effectief in te schrijven klikt u op ‘Leerling inschrijven’.
• Vervolgens kan u de overige gegevens van de leerling invullen.