Leerlingen uitschrijven Leerlingen uitschrijven

Leerlingen uitschrijven

A. in de loop van het schooljaar

Van zodra een leerling minimum één dag op school aanwezig was, is dit een gerealiseerde inschrijving

Ga naar menu 'Leerlingen - Consulteren' en klik de leerling aan. Ga vervolgens naar het inschrijvingstabblad.

Op het moment dat de leerling de school verlaat dient u zijn/haar inschrijving te beëindigen.

Dit kan door het invullen van de einddatum. Hiervoor moet u NIET op de knop 'Einddatum' klikken. Die is enkel van toepassing indien een leerling definitief wordt uitgesloten.

Deze einddatum moet de dag zijn vóór de daaropvolgende inschrijving. Dit wil zeggen dat de einddatum op een zondag valt wanneer de leerling na een vakantie/weekend verandert van school. 

Wanneer u de einddatum invult, komen twee extra velden tevoorschijn: 

- Initiatief: hier selecteer je de reden van de uitschrijving uit de aangeboden lijst

- Na uitschrijving: hierbij geef je aan waar de leerling wordt ingeschreven na deze uitschrijving

De status van deze inschrijving blijft 'Gerealiseerd'!

De gegevens worden bevestigd met het groene vinkje

B. Op het einde van het schooljaar

Leerlingen die worden overgezet naar het volgende leerjaar via nieuwe bestemming - einde/begin schooljaar, krijgen automatisch einddatum 30.06. Andere leerlingen (bv. leerlingen van het zesde jaar) kan u eventueel in bulk uitschrijven via Leerlingen > Nieuwe bestemming > Einde/begin schooljaar. Daar duidt u de leerlingen aan en kiest u voor 'Uitschrijven'. U brengt ze vervolgens over naar de rechterkant. Zie ook: leerlingen van het 6de leerjaar uitschrijven.

Om zeker te zijn dat iedereen een einddatum kreeg (wat nodig is voor de goede werking) kan u begin september (van het nieuwe schooljaar) alsnog iedereen die geen einddatum kreeg in het vorige schooljaar, een einddatum geven via Leerlingen > Uitschrijven einde schooljaar. 

Let wel: 

  • Dit doet u best bij de start van het nieuwe schooljaar
  • Zorg dat u ingelogd bent in het vorige schooljaar

mceclip0.png