Vervanging opdrachtgebonden dienstonderbreking Vervanging opdrachtgebonden dienstonderbreking

Vervanging opdrachtgebonden dienstonderbreking

Een opdrachtgebonden dienstonderbreking wordt verstuurd met een RL1-opdrachtenpakket met als begindatum van de RL1 de aanvangsdatum van het verlofstelsel.

Dit kan in de wachtrij van Edison (Edison > Zending aanmaken) gezet worden via:

  • ofwel het tabblad 'Dienstonderbrekingen': na het aanklikken van de dienstonderbreking kunt u gebruik maken van de knop 'Melding opdrachtenpakket met DO (RL-1)'  .

  • ofwel het tabblad 'Berichten in wachtrij'.


In de zending wordt aangegeven hoeveel uren van de totale titularisopdracht niet gepresteerd worden o.w.v. de dienstonderbreking en wanneer de onderbreking eindigt. Deze datum wordt opgehaald uit de einddatum van de dienstonderbreking (dus niet uit de periode van vervanging; zie verder).

Het is bijgevolg nodig om aan het systeem duidelijk te maken welke opdrachten niet uitgevoerd worden. Dit gebeurt door de nodige uren in NPRE te zetten via vervanging titularis.

Bij deze actie worden in dezelfde beweging de corresponderende vervangingsopdrachten aangemaakt bij de interimarissen (bij hun schoolopdrachten).

OPGELET! Indien er voor dezelfde dienstonderbreking verschillende interimarissen zijn, dan moet(en) telkens dezelfde opdracht(en) vervangen worden bij de titularis.

Bv. een kleuteronderwijzer neemt gedurende 3 maanden halftijds ouderschapsverlof. Zij wordt de eerste twee maanden vervangen door intermaris X en de resterende maand door interimaris Y.
U doet dus eerst een vervanging voor 2 maanden door interimaris X. Daarna doet u een nieuwe vervanging voor de resterende maand door interimaris Y. Bij het selecteren van de te vervangen opdrachtregel kunt u achteraan de opdrachtregel via volgend icoon zien of deze reeds vervangen werd in een vorige periode:  

Bij de opdracht die nog niet vervangen werd, wordt dit icoon met bijkomende informatie niet getoond:

De tweede opdracht mag dus niet vervangen worden, anders wordt de volledige opdracht van de titularis beschouwd als niet gepresteerd gedurende de ganse periode van het verlofstelsel!

Indien er nog geen vervanger gekend is of indien er geen vervanger wordt voorzien, dan moeten de nodige uren toch in NPRE gezet worden via vervanging titularis door interimaris. In dit geval kiest u voor ‘Geen vervanger’. De uren worden effectief in het NPRE-scherm gezet; er worden echter geen vervangingsopdrachten aangemaakt.

Het is altijd mogelijk om een opdrachtregel die vervangen werd door 'Geen vervanger' opnieuw te vervangen – ditmaal met een echte vervanger eraan gekoppeld (via het gekende scherm 'Vervanging titularis').
Niet-vervangen opdrachten worden altijd verder aangeboden in de lijst met nog te vervangen opdrachten.