Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen inrichten (SO).
Als secundaire school beschikt u over 2 facultatieve (kan verschillen pe...
Aanwezigheid leerlingen op evaluatiedag
Op een evaluatiedag moeten de leerlingen als aanwezig worden gemeld aan ...
Afwezigheden bij leerling(en) inbrengen/aanpassen
Afwezigheden individueel aanpassen Om de afwezigheden van een leerling i...
Afwezigheden exporteren naar Excel
Langs menu 'Aanwezigheden' - 'Afwezigheidslijst Exporteren' kunt u een E...
Afwezigheden importeren vanuit bestand
Via menu-item Aanwezigheden - Aanwezigheidsregister - Via inlezen bestan...
Afwezigheidsbrieven worden niet afgedrukt (SO)
Er zijn twee mogelijke oorzaken. 1) Waarschijnlijk werd reeds bevestigd ...
Afwezigheidscode leerling bij staking toekennen.
U kunt per klas bij alle leerlingen ineens de juiste afwezigheidscode to...
Afwezigheidscode P (NAFT)
Deze omschrijving is enkel van toepassing voor DBSO-scholen en wordt enk...
Brief 'X aantal keren te laat' kan niet meer worden opgevraagd
De brieven 'X aantal keren te laat' (Tabblad 'Leerlingen' - 'Aanwezighed...
Brief code onbekend wordt niet afgedrukt.
Waarschijnlijk heeft iemand de "Brief: opvragen code onbekend (aan ouder...
Code H toekennen
Code H voor revalidatie mag toegepast worden enkel voor buitengewoon ond...
Code onbekend naar code B omzetten (SO)
Deze procedure werd geautomatiseerd. Zie menu 'Help' - 'Update nieuws' d...
Codes die automatisch zouden moeten worden toegekend staan er niet
Sommige codes worden overnacht door het systeem toegekend, via onze ocht...
Evaluatiedag ingeven
Definitie Voor een definitie van het begrip "Evaluatie": zie SO 74, punt...
Extra uitleg over menu 'Aanwezigheidsregister volgens weekregister' (SO)
Deze menukeuze geeft u een overzicht van de reeds ingebrachte afwezighed...
Instellingen met betrekking tot afwezigheden (SO)
Onder Algemeen > School > Parameters vind je enkele instellingen met bet...
Kalender instellen (speciale verlofdagen) (SO)
Om de kalender op te bouwen, gaat u naar Aanwezigheden - Kalender opbouw...
Leerlingen op aanwezigheidsregister sorteren
De volgorde waarbij de leerlingen verschijnen op het scherm "aanwezighei...
Onbekende afwezigheden in Discimus (SO)
Indien u melding krijgt van de verificateur dat er in Discimus nog opens...
Overzicht afwezigheden per leerling (SO)
Een overzicht van alle afwezigheden van een individuele leerling kunt u ...
Overzicht afwezigheidscodes (SO)
In kader van het actieplan "Samen tegen Schooluitval" werd vanaf 1 septe...
Problematische afwezigheid.
De problematische afwezigheid van een leerling (>30 B-codes) moet niet a...
Subcodes afwezigheden toevoegen (SO)
Voor bepaalde afwezigheidscodes kan de school zelf subcodes definiëren, ...
Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (SO)
Wanneer een leerling preventief geschorst of tijdelijk/definitief uitges...