Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen inrichten (SO)
Als secundaire school beschikt u over 2 facultatieve (kan verschillen pe...
Aanwezigheid leerlingen op evaluatiedag
Op een evaluatiedag moeten de leerlingen als aanwezig worden gemeld aan ...
Afwezigheden exporteren
Langs menu 'Aanwezigheden' - 'Afwezigheidslijst Exporteren' kunt u een E...
Afwezigheden importeren vanuit bestand
Via menu-item Aanwezigheden - Aanwezigheidsregister - Via inlezen bestan...
Afwezigheidsbrieven worden niet afgedrukt (SO)
Er zijn twee mogelijke oorzaken. 1) Waarschijnlijk werd reeds bevestigd...
Afwezigheidscode bij leerling aanpassen
U kan zelf een afwezigheidscode aanpassen bij een leerling. Dit kan even...
Afwezigheidscode leerling bij staking toekennen
U kunt per klas bij alle leerlingen ineens de juiste afwezigheidscode to...
Afwezigheidscode P (NAFT)
Deze omschrijving is enkel van toepassing voor DBSO-scholen en wordt enk...
Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten bij staking (SO)
Afwezigheid van leerlingen o.w.v. staking van de leerkrachten moet in he...
Automatisch toekennen van afwezigheidscodes N en X (SO)
N.a.v. de gedeeltelijke heropstart van de scholen (na de tijdelijke scho...
Brief 'X aantal keren te laat' kan niet meer worden opgevraagd
De brieven 'X aantal keren te laat' (Tabblad 'Leerlingen' - 'Aanwezighed...
Brief code onbekend wordt niet afgedrukt
Waarschijnlijk heeft iemand de "Brief: opvragen code onbekend (aan ouder...
Code H toekennen
De code H vindt u terug bij 'Aanwezigheden' - 'Aanwezigheidsregister' - ...
Code onbekend naar code B omzetten (SO)
Deze procedure werd geautomatiseerd. Zie menu 'Help' - 'Update nieuws' d...
Codes die automatisch zouden moeten worden toegekend staan er niet
Sommige codes worden overnacht door het systeem toegekend, via onze ocht...
Evaluatiedag ingeven
Definitie Voor een definitie van het begrip "Evaluatie": zie SO 74, punt...
Kalender instellen (speciale verlofdagen) (SO)
 De kalender wordt opgebouwd op drie niveaus: 1) schooljaar: wordt door ...
Leerlingen op aanwezigheidsregister sorteren
De volgorde waarbij de leerlingen verschijnen op het aanwezigheidsregist...
Onbekende afwezigheden in Discimus (SO)
Indien u melding krijgt van de verificateur dat er in Discimus nog opens...
Overzicht afwezigheidscodes (SO)
In kader van het actieplan "Samen tegen Schooluitval" werd vanaf 1 septe...
Problematische afwezigheid
De problematische afwezigheid van een leerling (>30 B-codes) moet niet a...
Subcodes afwezigheden toevoegen (SO)
Voor bepaalde afwezigheidscodes kan de school zelf subcodes definiëren, ...
Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (SO)
Wanneer een leerling preventief geschorst of tijdelijk/definitief uitges...