Aanwezigheid leerlingen op evaluatiedag Aanwezigheid leerlingen op evaluatiedag

Aanwezigheid leerlingen op evaluatiedag

Op een evaluatiedag moeten de leerlingen als aanwezig worden gemeld aan het Departement Onderwijs. Dit volgens de richtlijnen in SO 70:

3.2.2. Schoolcomponent (aan- en afwezigheden op de school)

[...]

- alle activiteiten die onder toepassing vallen van het begrip evaluatie zoals bepaald in de omzendbrief SO 74 betreffende de organisatie van het schooljaar, ongeacht het feit of de leerling op school is of uiteraard met toestemming afwezig blijft : aanduiden met een verticaal streepje maar met vermelding onderaan het register van de aard van de activiteit.

Klik hier voor definitie en ingave van evaluatie.