Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen inrichten (SO). Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen inrichten (SO).

Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen inrichten (SO).

Als secundaire school beschikt u over 2 facultatieve (kan verschillen per vestiging) en 2 pedagogische studiedagen (in halve dagen).

Als BuSO-school beschikt u over 4 facultatieve (kan verschillen per vestiging) + 2 pedagogische studiedagen (in halve dagen).

Zie SO 74:

7. Vakanties en andere lesvrije dagen.

[...]

g) voor het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de deeltijdse vorming : 1 volledige of 2 halve facultatieve vakantiedag(en), eventueel verschillend per vestigingsplaats. Voor het buitengewoon secundair onderwijs : 2 volledige of 4 halve facultatieve vakantiedagen, eventueel verschillend per vestigingsplaats.

[...]

1 dag per schooljaar, eventueel verschillend per leerlingengroep, voor het houden van een pedagogische studiedag voor leraars;

Via deze afdruk kunt u controleren hoeveel verlofdagen er reeds werden toegekend (het volstaat om één klas te selecteren):