Kalender instellen (speciale verlofdagen) (SO) Kalender instellen (speciale verlofdagen) (SO)

Kalender instellen (speciale verlofdagen) (SO)

Om de kalender op te bouwen, gaat u naar Aanwezigheden - Kalender opbouwen.

De kalender wordt opgebouwd op drie niveaus:

1) schooljaar: wordt door Informat ingesteld voor alle scholen van de database;
2) vestiging;
3) klasgroep.

We behandelen hier specifiek dit tweede niveau, de kalenderopbouw voor de volledige vestiging.

De instellingen op schooljaarniveau worden overgenomen voor de vestigingskalender. 
Indien het dagtype van uw vestiging afwijkt van de algemene schoolkalender (bv. o.w.v. facultatieve verlofdag, pedagogische studiedag, ...) kunt u dit hier wijzigen. 
U kunt dit enkel doen voor de vestiging waar u bent ingelogd.

Via de pijltjestoetsen in de grijze balk kunt u de kalender van de vorige/volgende maand oproepen.

Er zijn 3 mogelijkheden om het dagtype wijzigen:

(1) ofwel verandert u het type van één bepaalde datum (bv. 3 oktober): hiertoe klikt u deze datum aan (in ons voorbeeld het cijfer "3" in de maand oktober);
(2) ofwel verandert u het type van meerdere data (bv. 25, 26 en 27 oktober): hiertoe klikt u deze data aan (in ons voorbeeld de cijfers "25", "26" en "27" in de maand oktober);
(3) ofwel verandert u het type van een dag voor één of alle maanden (bv. de vrijdag): hiertoe klikt u deze dag aan (Bv. "Vr").

De dagen die u geselecteerd hebt, krijgen een blauwgroene achtergrond. 

Om een dag te "deselecteren" klikt u er nogmaals op; die dag krijgt dan weer een witte achtergrond.

Nadat u uw selectie gemaakt hebt, krijgt u rechts de details ervan. Duid hier de gewenste eigenschappen aan:

- Aan: kies hier of u het dagtype enkel aan de geselecteerde maand of aan alle maanden wil toekennen.
U krijgt deze keuzemogelijkheid enkel aangeboden indien u een volledige dag hebt geselecteerd (Ma, Di, Wo, Do of Vr).
Indien eventuele vakantieperiodes mee overschreven mogen worden, dan kunt u dat hier aanvinken.
- Voor: vink Voormiddag en/of Namiddag aan;
- Dagtype: kies één van de aangeboden mogelijkheden.

In onderstaand voorbeeld wordt dus op 18.03.2022 een pedagogische studiedag ingesteld. Na het bevestigen, zal dit vakje blauw worden en zullen alle leerlingen op deze dag een afwezigheidscode * krijgen. Deze code zal op de dag zelf automatisch worden toegekend, niet vooraf.

mceclip1.png

Vakanties en feestdagen worden vooraf reeds door Informat ingevoerd (in bovenstaand voorbeeld de krokusvakantie).

Een voltijdse secundaire school beschikt per schooljaar over 2 facultatieve verlofdagen en 2 pedagogische studiedagen (in halve dagen), als BuSO-school beschikt u over 4 facultatieve+ 2 pedagogische studiedagen (in halve dagen). Er werd een controle ingebouwd zodat het wettelijk aantal voorziene dagen niet kan overschreden worden. Hoe u kunt achterhalen hoeveel dagen reeds werden ingebracht leest u in dit artikel.

Een evaluatiedag kan op twee manieren worden ingebracht. Meer info vindt u in dit artikel.
Voor stages in het weekend of op woensdagnamiddag is het niet nodig om de kalender aan te passen. Code W wordt immers toegekend o.b.v. de opgegeven stageperiode en aangevinkte tijdstippen (cf. Stages - Stages).

Indien u het dagtype van het hogerliggend niveau (= schooljaar) terug wil toekennen aan de vestiging, vinkt u de optie Standaarddagtype aan. Wanneer bv. op het niveau van het schooljaar als dagtype "Les" is ingegeven, dan wordt ditzelfde dagtype toegekend aan de geselecteerde vestiging.
Indien u de dagtypes van de onderliggende klasgroepen wilt overschrijven, vinkt u deze optie aan.

Wijzigingen bewaart u door op 'OK' te klikken. Via 'Annuleren' kunt u de wijzigingen ongedaan maken.

Indien er al absenties zijn toegekend, kunt u het dagtype niet meer wijzigen! Doet u dit toch, dan nog zal het vorige dagtype behouden blijven.

De aan- en afwezigheden worden elke nacht automatisch toegekend voor de volgende dag o.b.v. de ingestelde kalender. Het is dus van het grootste belang om de kalender op tijd op te bouwen!
Is dit niet tijdig gebeurd, dan kunt u dit achteraf nog aanpassen (op voorwaarde dat er voor die dag nog geen enkele afwezigheid werd toegekend; zie hoger) en met terugwerkende kracht de afwezigheidscodes bij alle leerlingen doorvoeren in het register door de betreffende dag te selecteren en op het "blauwe mannetje" te klikken.

mceclip0.png

Merk op dat de lijst met toegekende verlofdagen (menu 'Aanwezigheden' - 'Afdrukken') pas vanaf het zomerverlof kan worden afgedrukt.
Reden: de berekening kan slechts voor één schooljaar tegelijk actief zijn.