Overzicht afwezigheidscodes (SO) Overzicht afwezigheidscodes (SO)

Overzicht afwezigheidscodes (SO)

In kader van het actieplan "Samen tegen Schooluitval" werd vanaf 1 september 2019 het aantal aan- en afwezigheidscodes verminderd van 23 naar zeven.

De zeven overblijvende codes vindt u hier.

Op vraag van onze klanten werden in Informat de vroegere codes behouden, zodat bv. een onderscheid gemaakt kan worden tussen een briefje van de ouders en een medisch attest (vroegere code D) die allebei als code Z geregistreerd dienen te worden in Discimus.
Wanneer u een afwezigheid gestaafd met een doktersattest wenst te registreren gebruikt u dus nog steeds code D. Enkel bij een afwezigheid gestaafd met een ziektebriefje van de ouders gebruikt u code Z.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de correcte code wordt doorgestuurd naar Discimus (bv. in geval van code D wordt er dus een code Z geregistreerd in Disicmus). De omzettingstabel vindt u hier.

Ook in Smartschool werden de vroegere codes behouden voor een optimale koppeling tussen beide pakketten.

Van het aanwezigheidsregister en de registratiefiche zijn twee versies beschikbaar: een met de officiƫle codes (voor verificatie) en een met alle afwezigheidscodes (voor intern gebruik).

In omzendbrief SO 70 (beknopt) en SO/2005/04 (uitgebreid) leest u wanneer welke code van toepassing is in het voltijds gewoon en in het deeltijds secundair onderwijs.
In omzendbrief BUSO 04 (beknopt) en SO/2002/05/buso (uitgebreid) leest u wanneer welke code van toepassing is in het buitengewoon secundair onderwijs.

Bij twijfel neemt u best contact op met uw schoolbeheerteam/verificateur.