Afwezigheidscode leerling bij staking toekennen. Afwezigheidscode leerling bij staking toekennen.

Afwezigheidscode leerling bij staking toekennen.

U kunt per klas bij alle leerlingen ineens de juiste afwezigheidscode toevoegen langs menu 'Aanwezigheden' - 'Aanwezigheidsregister' - 'Volgens weekregister' of 'Volgens dagregister'.
U selecteert de klas en de betreffende week/dag. U selecteert de afwezigheidscode uit de aangeboden lijst, vinkt bovenaan de kolommen 'Vm' en 'Nm' aan, zodat de gekozen afwezigheidscode bij alle leerlingen wordt doorgevoerd en klikt bovenaan links op de groene vink om de gegevens te bewaren.

In bovenstaand scherm ziet u code R03. Deze subcode kunt u definiëren langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Parameters':

Merk op dat dit niet verplicht is. Enkel de hoofdcode (in dit geval code R) wordt immers op het register vermeld en doorgestuurd naar Discimus. U mag dus perfect hoofdcode R ingeven bij de leerplichtige leerlingen (cf. SO 70, punt 3.2.2 (voltijds en 3.2.3.1 (DBSO).