Kalender instellen (speciale verlofdagen) (BO)
Om de kalender op te bouwen, gaat u naar Aanwezigheden - Kalender opbouw...
Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen (BO)
Als basisschool hebt u recht op twee facultatieve verlofdagen en anderha...
Afwezigheden bij leerling(en) inbrengen/aanpassen
Afwezigheden individueel aanpassen Om de afwezigheden van een leerling i...
Afwezigheden deeltijds leerplichtige kleuters (= 5-jarigen)
Vanaf 1 september 2020 verlaagt de aanvang van de leerplicht van 6 naa...
Afwezigheid ingeven voor leerplichtige kleuter
Leerplichtige kleuters vallen onder de wetgeving voor leerplichtige leer...
Afwezigheidscode voor de laatste lesdag: schorsing van de lessen
Uit Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar i...
Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten, bv. o.w.v. staking (BO)
Alle leerlingen ineens afwezig zetten is niet mogelijk.Leerplichtige lee...
Analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar
Via dit scherm onder menu 'Aanwezigheden' kunt u het aantal halve dagen ...
Code onbekend naar code B omzetten (BO)
Deze procedure werd geautomatiseerd. Menu 'Algemeen' - 'School' - tabbla...
Code Z: afwezig ziekte met verklaring van de ouders
Een afwezigheid met verklaring van de ouders, code Z, mag maximaal 3 kal...
Codes die automatisch zouden moeten worden toegekend staan er niet
Sommige codes worden overnacht door het systeem toegekend, via onze ocht...
Eigen brieven m.b.t. afwezigheden opmaken
LET OP: Een brief kan niet worden afgedrukt voor leerlingen waarbij geen...
Extra uitleg over menu 'Aanwezigheidsregister volgens weekregister'
Deze menukeuze geeft u een overzicht van de reeds ingebrachte afwezighed...
Ingeven code B lukt niet
Vraag Bij het toevoegen van de aanwezigheden kan in code B niet ingeven....
Instellingen met betrekking tot afwezigheden (BO)
Onder Algemeen > School > Parameters vind je enkele instellingen met bet...
Onbekende afwezigheden in Discimus (BO)
Indien u melding krijgt van de verificateur dat er in Discimus nog opens...
Overzicht afwezigheden per leerling (BO)
Een overzicht van alle afwezigheden van een individuele leerling kunt u ...
Overzicht afwezigheidscodes (BO)
In kader van het actieplan "Samen tegen Schooluitval" werd vanaf 1 septe...
Subcodes afwezigheden toevoegen (BO)
Voor bepaalde afwezigheidscodes kan de school zelf subcodes definiëren, ...
Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (BO)
Wanneer een leerling preventief geschorst of tijdelijk/definitief uitges...