Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten, bv. o.w.v. staking (BO) Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten, bv. o.w.v. staking (BO)

Alle leerlingen tegelijk afwezig zetten, bv. o.w.v. staking (BO)

Alle leerlingen ineens afwezig zetten is niet mogelijk.
Leerplichtige leerlingen moeten immers een andere afwezigheidscode krijgen (bv. code R in het geval van staking, cf. BaO/2002/11, punt 3.2) dan de niet-leerplichtige kleuters (code A; cf. BaO/2006/04, punt 3.3).

U kunt wel per klas bij alle leerlingen ineens de juiste afwezigheidscode toevoegen langs menu 'Aanwezigheden' - 'Aanwezigheidsregister' - 'Volgens weekregister' of 'Volgens dagregister'.
U selecteert de klas en de betreffende week/dag. U selecteert de afwezigheidscode uit de aangeboden lijst, vinkt bovenaan de kolommen 'Vm' en 'Nm' aan zodat de gekozen afwezigheidscode bij alle leerlingen wordt doorgevoerd en klikt bovenaan links op de groene vink om de gegevens te bewaren.

mceclip0.png

In bovenstaand scherm ziet u code R03. Deze subcode kunt u definiëren langs menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Parameters'.
mceclip1.png

Merk op dat het ingeven van een subcode niet verplicht is. Enkel de hoofdcode (in dit geval code R) wordt immers op het register vermeld en doorgestuurd naar Discimus. U mag dus perfect hoofdcode R ingeven bij de leerplichtige leerlingen.