Afwezigheidscode voor de laatste lesdag: schorsing van de lessen Afwezigheidscode voor de laatste lesdag: schorsing van de lessen

Afwezigheidscode voor de laatste lesdag: schorsing van de lessen

Uit Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs artikel 3, paragraaf 5:
De lessen kunnen voor de leerlingen van het basisonderwijs de laatste schooldag vóór de zomervakantie één halve dag geschorst worden om de instelling in staat te stellen opdrachten verbonden aan het einde van het schooljaar, zoals oudercontacten, te realiseren.

Uit BaO/2006/04, art. 3.2:

Doorstreep op gewone klasvrije dagen de kolommen. Extra-muros-activiteiten worden als gewone aanwezigheid genoteerd. Een halve dag schorsing van de lessen op de laatste schooldag voor de zomervakantie en de eventuele dag schorsing van de lessen na verkiezingen in scholen met verkiezingsbureaus, kunnen de afwezigheidscode ‘°’ krijgen. Facultatieve verlofdagen krijgen de code ‘+’. Pedagogische studiedagen krijgen de code ‘*’. Deze codes gebruik je voor de leerplichtige leerlingen. Voor niet-leerplichtige kleuters wordt de afwezigheidscode A gebruikt.


Concrete werkwijze in Informat

Merk op dat u hiermee niet hoeft te wachten tot eind juni, maar dit reeds op voorhand mag uitvoeren.
De kalender (menu 'Aanwezigheden' - 'Kalender opbouwen') moet niet worden aangepast!

Via menu 'Aanwezigheden' - 'Aanwezigheidsregister...' - 'Volgens dagregister' selecteert u een klas en de laatste schooldag (28, 29 of 30 juni).

Uit de lijst met afwezigheidscodes kiest u bij de leerplichtige leerlingen de allerlaatste code "Laatste halve dag van het schooljaar":

mceclip0.png

Vink kolom 'Nm' aan zodat deze code bij alle leerlingen wordt doorgetrokken en bevestig via de groene vink linksboven:

mceclip1.png

Voor de niet-leerplichtige kleuters selecteert u afwezigheidscode A en voor deeltijds leerplichtige kleuters afwezigheidscode P zodat er geen aanwezigheid wordt doorgestuurd naar Discimus.