Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (BO) Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (BO)

Tuchtmaatregel waarbij de leerling op school wordt verwacht (BO)

Wanneer een leerling preventief geschorst of tijdelijk/definitief uitgesloten werd, maar toch op school wordt verwacht, mag er geen code R geregistreerd worden in Discimus.
Cf. omzettingstabel aan- en afwezigheidscodes:

mceclip0.png

In dergelijke gevallen moet één van deze codes worden gebruikt:

mceclip3.png

Er wordt dan geen code R doorgestuurd naar Discimus, en het veld 'Halve dagen ontkoppelen' wordt automatisch geactiveerd:

mceclip2.png

Indien de leerling afwezig is (terwijl hij dus op school wordt verwacht), moet immers de correcte afwezigheidscode worden doorgestuurd naar Discimus (bv. code B indien de leerling zonder geldige reden afwezig is).
Door het veld 'Halve dagen ontkoppelen' aan te vinken, kan die code ingebracht worden via het individuele invoerscherm. De hier ingebrachte code wordt dan doorgestuurd naar Discimus.

mceclip4.png

In geval van code U(l) of Y(l) wordt er uiteraard ook automatisch een tuchtzending doorgestuurd naar Discimus.