Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen (BO) Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen (BO)

Aantal facultatieve verlofdagen/pedagogische studiedagen (BO)

Als basisschool hebt u recht op twee facultatieve verlofdagen en anderhalve pedagogische studiedag (op te nemen in halve dagen).

Facultatieve dagen : 
Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:
Art. 6. [De instellingen voor basisonderwijs kunnen bijkomend over twee facultatieve vakantiedagen beschikken. Deze dagen kunnen opgesplitst worden in halve dagen en verschillen per vestigingsplaats van de instelling.] 

Pedagogische studiedagen:
Besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, Art. 3:
§ 3. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep één dag per schooljaar geschorst worden voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars. In het basisonderwijs kunnen de lessen hiervoor bijkomend één halve dag geschorst worden.

Zie ook BaO/2020/03.

Gezien heel wat scholen de toelating krijgen om een extra pedagogische studiedag te organiseren werd vanaf schooljaar 2018-19 de controle aangepast (5 i.p.v. 3 halve dagen).
Dat betekent uiteraard niet dat elke school zomaar 4 of 5 halve pedagogische studiedagen mag inbrengen in de kalender. Dit kan enkel indien een extra pedagogische studiedag werd aangevraagd.


Via deze afdruk kunt u controleren hoeveel verlofdagen u reeds hebt toegekend (het volstaat om één klas te selecteren):