Digitale handtekening opladen (BO)
Een digitale handtekening kan opgeladen worden langs menu Algemeen > Sch...
Domicilie-adres bij leerling wijzigen (BO)
U roept de leerling op langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' en gaat n...
Gegevens klassikaal toevoegen/wijzigen (BO)
Aanpassingen in bulk of in serie uitvoeren, doet u langs menu 'Leerlinge...
Gezinsoudsten aanduiden
1) De gezinsoudste wordt berekend op basis van het adres van de leerling...
GOK-formulier kan niet ingevuld worden (BO)
Als u het leerlingenkenmerkenformulier niet kan invullen, komt dit doord...
GOK-formulier toevoegen (BO)
De wettelijke basis i..v.m. de opvraging van leerlingenkenmerken vindt u...
GOK-gegevens wijzigen (BO)
Discimus laat niet toe om GOK-gegevens te wijzigen en aanvaardt geen ge...
Instappers in de leerlingenlijst consulteren
Met instappers wordt bedoeld leerlingen die pas starten op 1 September 2...
Klas verwijderen
Om een klas te kunnen verwijderen, mag er geen enkele leerling aan de kl...
Klasnummers toekennen/wijzigen
      Klasnummers kunnen klassikaal worden toegekend (punt 1), maar oo...
Ondertekenaars instellen
De ondertekenaars/directeur moeten op twee plaatsen ingesteld worden.  ...
Oud-leerling ontbreekt in archief (BO)
Waarschijnlijk heeft deze leerling nog een openstaande inschrijving in u...
Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (BO)
Hieronder vindt u een overzicht van alle tabbladen die tevoorschijn kome...
School/Schooljaar/Vestiging wijzigen
U logt in op iBasis.Vervolgens klikt u bovenaan rechts op 'School(jaar)/...
Verkeerde naam op de leerlingenlijst.
Onder de rubriek "Leerlingen -Consulteren -tabblad  Personalia" staat he...