Digitale handtekening opladen (BO)
Een digitale handtekening kan opgeladen worden langs menu Algemeen > Sch...
Domicilie-adres bij leerling wijzigen (BO)
U roept de leerling op langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' en gaat n...
Gegevens klassikaal toevoegen/wijzigen (BO)
Aanpassingen in bulk of in serie uitvoeren, doet u langs menu 'Leerlinge...
Gezinsoudsten aanduiden
1) De gezinsoudste wordt berekend op basis van het adres van de leerling...
GOK-formulier kan niet ingevuld worden (BO)
Als u het leerlingenkenmerkenformulier niet kan invullen, komt dit doord...
Instapper / nieuwe leerling in verkeerd schooljaar ingeschreven
Instappers of nieuwe leerlingen die over een gerealiseerde inschrijving ...
Instappers in de leerlingenlijst consulteren
Met instappers wordt bedoeld leerlingen die pas starten op 1 September 2...
Klas verwijderen
Om een klas te kunnen verwijderen, mag er geen enkele leerling aan de kl...
Klasnummers toekennen/wijzigen
Klasnummers kunnen klassikaal worden toegekend (punt 1), maar ook indi...
Leerlingenkenmerkenformulier toevoegen (BO)
De wettelijke basis i..v.m. de opvraging van leerlingenkenmerken vindt u...
Leerlingenkenmerkenformulier wijzigen (BO)
Discimus laat niet toe om leerlingenkenmerken te wijzigen en aanvaardt ...
Ondertekenaars instellen
De ondertekenaars/directeur moeten op twee plaatsen ingesteld worden.  ...
Oud-leerling ontbreekt in archief (BO)
Waarschijnlijk heeft deze leerling nog een openstaande inschrijving in u...
Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (BO)
Hieronder vindt u een overzicht van alle tabbladen die tevoorschijn kome...
Verkeerde naam op de leerlingenlijst.
Onder de rubriek "Leerlingen -Consulteren -tabblad  Personalia" staat he...