Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (BO) Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (BO)

Overzicht van alle tabbladen onder 'Leerlingen' - 'Consulteren' - het leerlingendossier (BO)

Hieronder vindt u een overzicht van alle tabbladen die tevoorschijn komen als u leerlingen consulteert, met daarbij een korte omschrijving van hun functie.

mceclip0.png

mceclip1.png Personalia: hier worden de belangrijkste identiteitsgegevens ingebracht, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats.

mceclip2.png Inschrijving: dit tabblad bevat alle inschrijvingsgegevens in uw scholengemeenschap/scholengroep, zoals begin- en einddatum, afdelingsjaar en klas.

mceclip3.png Historiek: een overzicht van de schoolhistoriek van de leerling, waarbij u steeds de vorige school kunt opvragen vanuit Discimus (indien beschikbaar).

mceclip9.png Relaties: op dit tabblad kan u alle relaties ingeven, zoals de ouders (en dus de leerplichtverantwoordelijken) en broers/zussen (die niet op één van jullie scholen zitten).

mceclip6.png Adressen: op dit tabblad kan u het adres/de adressen van de leerling ingeven.

mceclip7.png Communicatienummers: hier kan u telefoonnummers inbrengen, zoals het nummer van de ouders, maar evengoed dat van de leerling of een noodnummer.

mceclip8.png E-mailadressen: op dit tabblad brengt u alle e-mailadressen in waarop u de leerling en zijn/haar entourage kan bereiken.

mceclip10.png Personalia Extra: dit tabblad bevat meerdere subtabbladen. Een woordje uitleg bij een paar ervan.
          - Schoolcom: hier kunt u de historiek opvragen van alle verstuurde berichten in een zelf te bepalen
            periode. Alle info m.b.t. de werking van onze applicatie iSchoolcommunicatie vindt u hier.
          - Kinderopvang: hier brengt u de bedragen in van de kinderopvang indien u het fiscaal attest niet
            via iRekeningen opmaakt. 
          - AVI: hier kunnen de AVI-resultaten worden ingegeven.
          - BASO: via dit tabblad wordt de BASO-fiche opgesteld m.b.t. de overgang naar het secundair   
            onderwijs.

mceclip4.png Externe scholen: hier komen vorige scholen terecht die opgehaald werden vanuit het tabblad van de historiek. U kunt er indien nodig ook zelf een externe school aan toevoegen.

mceclip13.pngAfwezigheden: een belangrijk tabblad waarop u afwezigheden kan ingeven/aanpassen per dag of voor een langere periode.

mceclip5.png Begeleiding: het begeleidingsdossier bevat info die ingebracht werd via iBegeleiding (enkel voor scholen die hier nog mee werken).

mceclip11.png Vrije velden: hier kunt u schoolspecifieke gegevens bijhouden die standaard niet voorzien zijn in Informat. Zie ook 'Vrije velden aanmaken en exporteren naar Excel'.
Er zijn twee soorten vrije velden.
1) Persoonsgebonden (bv. bloedgroep). De inhoud van deze vrije velden blijft gedurende de volledige schoolcarrière van toepassing.
2) Inschrijvingsgebonden (bv. leerling eet koek/fruit op school). De inhoud van deze vrije velden hangt vast aan de inschrijving, niet aan de leerling zelf.

mceclip12.pngGOK (= gelijke onderwijskansen): hier brengt u de leerlingenkenmerken in, zoals het onderwijsniveau van de moeder en de talen die de leerling met anderen spreekt. Dit is noodzakelijke info voor Discimus.