Instappers in de leerlingenlijst consulteren Instappers in de leerlingenlijst consulteren

Instappers in de leerlingenlijst consulteren

Met instappers wordt bedoeld leerlingen die pas starten op 1 September 20XX van het volgende schooljaar.

Betreft : Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs
5. Start van de inschrijvingen
...
De tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren, voldoen op de laatste instapdag (O-L-H Hemelvaart) van het schooljaar waarvoor men inschreef nog niet aan de leeftijdsvoorwaarden. Zij stappen pas in op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Om alle kleuters van eenzelfde kalenderjaar evenveel kansen te geven, kunnen de tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar geboren zijn, zich inschrijven op hetzelfde ogenblik als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in.

Procedure:
In het hoofdmenu gaat u naar 'Leerlingen' > 'Consulteren'. Links onderaan in het scherm klikt u op de 'Filter voor leerlingen.' [het verrekijker icoontje] 


Daar vinkt u bij het onderdeel 'Inschrijving', het veld 'Stapt pas in op 01.09.20XX' aan.
Bovenaan klikken op het groene vinkje om te bevestigen.
Op die manier verschijnen betreffende leerling(en) in uw leerlingenlijst.

 

Hoe u dergelijke leerling(en) inschrijft, leest u in dit artikel.