Instapper / nieuwe leerling in verkeerd schooljaar ingeschreven Instapper / nieuwe leerling in verkeerd schooljaar ingeschreven

Instapper / nieuwe leerling in verkeerd schooljaar ingeschreven

Instappers of nieuwe leerlingen die over een gerealiseerde inschrijving beschikken binnen een schooljaar, waarvan de ouder(s) / leerplichtverantwoordelijke(n) aangeven dat de leerling toch zal starten binnen een ander schooljaar, zal u hiervoor het volgende dienen te gaan ondernemen:

1. U logt in in schooljaar / vestiging, waar de leerling initieel is ingeschreven. Via menu Leerlingen > Consulteren gaat u de leerling gaan oproepen.

Via het tabblad 'Inschrijving' gaat u de status van 'gerealiseerd' naar 'geannuleerd' gaan brengen.

 

2. Nadien gaat u zich gaan aanmelden in het schooljaar / vestiging waar de leerling effectief gaat starten en gaat u de leerling opnieuw gaan inschrijven.

MERK OP: het stamboeknummer van de eerste inschrijving binnen de school, zal behouden blijven en zal worden overgenomen bij het opnieuw inschrijven van de leerling.