Domicilie-adres bij leerling wijzigen (BO) Domicilie-adres bij leerling wijzigen (BO)

Domicilie-adres bij leerling wijzigen (BO)

U roept de leerling op langs menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' en gaat naar tabblad 'Adressen'.

Daar selecteert u het adres dat als domicilie-adres moet gedefinieerd worden, en vinkt u het veld 'Domicilie' aan:

mceclip0.png

Er kan slechts één adres als domicilie-adres worden aangeduid.