Leerlingenkenmerkenformulier toevoegen (BO) Leerlingenkenmerkenformulier toevoegen (BO)

Leerlingenkenmerkenformulier toevoegen (BO)

De wettelijke basis i..v.m. de opvraging van leerlingenkenmerken vindt u in BaO/2006/04.

Stap 1

Via menu 'Leerlingen' - 'Consulteren' gaat u naar het tabblad 'GOK' en klikt op het plusicoon om een nieuw formulier toe te voegen.

mceclip0.png

Merk op: omdat de leerlingenkenmerken instellingsgebonden zijn moet u er voor zorgen dat de filter op school- of vestigingsniveau is ingesteld.

mceclip1.png

Stap 2

Vul de geldigheidsdatum in bij het veld 'Geldig vanaf'. Zorg er voor dat de geldigheidsdatum binnen het huidige schooljaar EN binnen de inschrijvingsperiode van de leerling ligt:

mceclip2.png

Stap 3

In de tabel duidt u alle kenmerken aan langs de Informatzijde (= linkerkolom):

- onderwijsniveau van de moeder;
- talen die de leerling spreekt met moeder/vader/broer-zus/vrienden.

Stap 4

Vervolgens kunt u via het printericoontje het GOK-formulier afdrukken en laten ondertekenen door de ouders.

mceclip0.png

Stap 5

Nadat u een gehandtekend formulier heeft ontvangen van de ouders dient dit aangeduid te worden via het veld 'Er ligt een gehandtekend formulier van de leerlingenkenmerken in de school'.

mceclip3.png

Stap 6

Tot slot slaat u deze gegevens op. De aangeduide leerlingenkenmerken worden automatisch via Discimus verstuurd naar AgODi.
U kunt dit controleren aan de Discimuszijde (rechterkolom op tabblad 'GOK'). De leerlingenkenmerken die daar zijn aangevinkt moeten overeenkomen met wat in de linkerkolom is ingevuld.