Gezinsoudsten aanduiden Gezinsoudsten aanduiden

Gezinsoudsten aanduiden

1) De gezinsoudste wordt berekend op basis van het adres van de leerlingen. Wanneer het adres niet exact hetzelfde is (afkorting of spatie in de straatnaam, busnummer, ...), wordt een leerling mogelijks verkeerdelijk aanzien als gezinsoudste. 

Dit is makkelijk op te lossen door ervoor te zorgen dat de adressen die ingegeven zijn bij alle kinderen van hetzelfde gezin volledig identiek zijn. 

Wie de gezinsoudsten over meerdere scholen heen wil berekenen verwijzen we door naar dit artikel.

2) (Berekening van) Gezinsoudste staat los van het veld 'Hoeveelste leerling op school' (tabblad 'Personalia Extra' - 'Algemeen').
Dit veld is enkel van belang voor wie met iRekeningen werkt en moet manueel up-to-date gehouden worden!

mceclip0.png