Vacantverklaring en vaste benoeming in het kader van een aantal specifieke verlofstelsels (oa. eindeloopbaanstelsels) Vacantverklaring en vaste benoeming in het kader van een aantal specifieke verlofstelsels (oa. eindeloopbaanstelsels)

Vacantverklaring en vaste benoeming in het kader van een aantal specifieke verlofstelsels (oa. eindeloopbaanstelsels)

Naast de "gewone" vacante betrekkingen (= ATO 2-opdrachten met veld 'Vacature' = 'Ja') moeten een aantal bijkomende betrekkingen vacant verklaard worden.
Over welke betrekkingen het concreet gaat leest u in punt 2.1.1.1 (GO!) en punt 2.1.2.1 (gesubsideerd onderwijs) van omzendbrief 13CC/VB/ML.

De concrete voorbeelden uit omzendbrief 13CC/VB/ML en de bijhorende veelgestelde vragen moeten als volgt "vertaald" worden in Informat.

1. Situatie op 01.09.20xx

A. Voor de titularis

1) ATO4-opdracht die niet gepresteerd wordt o.w.v. het eindeloopbaanstelsel of specifiek verlofstelsel doorgeven aan de interimaris via 'Vervanging Titularis'.
Indien nodig moet de opdracht worden opgesplitst.

2) RL-1 (in geval van een opdrachtgebonden dienstonderbreking) of RL-2 (in  geval van een persoonsgebonden dienstonderbreking) met ingangsdatum 01.09.20xx aanmaken.

B. Voor de interimaris

RL-1 met ingangsdatum 01.09.20xx aanmaken.

2. Situatie op 15.10.20xx

A. Voor de titularis 

1) De opdracht die vacant verklaard wordt o.w.v. het eindeloopbaanstelsel of specifiek verlofstelsel moet in het opdrachtenscherm worden ingekort t/m 14.10.20xx.
Hieraan gekoppelde interimopdracht (en eventuele vervanging die aan deze opdracht gekoppeld is) moet dus eveneens ingekort worden t/m 14.10.20xx.

2) Er moet een nieuwe ATO 4-opdracht worden toegevoegd met begindatum 15.10.20xx en omkadering 27 (Vacant o.w.v. dienstonderbreking titularis):


3) Diezelfde opdracht moet via 'Vervanging titularis' (Opdracht per opdracht) worden vervangen door "(Geen vervanger)"


4) RL-1 met ingangsdatum 15.10.20xx aanmaken.

B. Voor de 'vervanger'
1) Voor de vervanger moet er een vacante opdracht (ATO 2) worden ingebracht met begindatum 15.10.20xx en einddatum 31.08.20xx (indien R/W, TAO, TADD) of 30.06.2019 (in andere gevallen). Hierbij is geen aangepaste omkadering nodig.
Eventuele vervangingen vanaf 15.10.20xx moeten opnieuw worden ingebracht.

2) RL-1 met ingangsdatum 15.10.20xx aanmaken.

3. Situatie op 01.01.20xx
A. Voor de titularis
De lopende zending blijft geldig. Er moet dus niets worden verstuurd.

B. Voor de 'vervanger'
1) Als er op 1 januari iemand benoemd wordt in deze uren (kan zowel de oorspronkelijke "vervanger" zijn, als iemand anders die meer voorrang heeft), dan moet er een ATO 4-opdracht met begindatum 01.01.20xx worden toegevoegd bij dit personeelslid en moet er een RL-1 met deze ingangsdatum worden aangemaakt en doorgestuurd. De ATO 2-opdracht moet uiteraard worden ingekort t/m 31.12.20xx.

2) Wordt er niemand benoemd in deze uren, dan blijft de ATO 2-opdracht doorlopen en moet er niets worden doorgestuurd.