Afdrukken getuigschrift basisonderwijs lukt niet (PDF-bestand is leeg)
Vermoedelijk heeft u nog niemand geslaagd gezet. Dit kan u doen langs me...
Afdrukken lijsten (BO)
Ga naar tabblad 'Afdrukken' Dan ziet u een overzicht van alle lijsten d...
Afwezigheidsbrieven worden niet afgeprint
Er zijn twee mogelijke oorzaken. 1) Om die brieven nogmaals af te printe...
Attest gevolgde leerjaren afdrukken
Via menu Leerlingen - Consulteren gaat u naar het dossier van de leerlin...
Bij het afdrukken van adresetiketten klopt de opmaak niet
1. U kunt etiketten aankopen die in onze lijst met voorgestelde etikette...
Controleblad (personaliagegevens) afdrukken
Controleblad per leerling U kiest voor het tabblad 'Leerlingen' - 'Cons...
Document toelating klassenraad afdrukken
Vraag Waar vind ik het document toelating klassenraad (TK) terug in iBas...
Een leerling komt meermaals voor op de klaslijst? (BO)
Wanneer dit voorvalt zullen er voor deze leerling meerdere adressen of t...
Eigen brieven opmaken
LET OP: Een brief kan niet worden afgedrukt voor leerlingen bij wie geen...
Eigen leerlingenbrief voor individuele leerling afdrukken (BO)
Langs menu 'Afdrukken' - 'Brieven' kunt u de eigen brieven enkel klassik...
Eigen/aangepaste lijst maken
Aan de slag met het icoontje Als we op dit icoontje klikken:  Komen we ...
Etiket afdrukken voor leerling zonder klas.
U gaat naar afdrukken > etiketten Daar selecteert u dat u per afdelingsj...
Etiketten/kaarten afdrukken voor een selectie van leerlingen? (BO)
- U gaat naar de rubriek leerling consulteren - U klikt onderaan links ...
Exporteer naar Excel / Export foto's
Met deze functionaliteit bepaalt u zelf welke data u wil exporteren. Op ...
Fiscale attesten kinderopvang (BO)
Indien u werkt met iRekeningen kunt u dit best afdrukken vanuit iRekenin...
Gezinsoudsten berekenen voor meerdere scholen
Hiervoor moet u onder menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie'...
Gezinsoudsten enkel voor het kleuter
Onder 'Afdrukken- Klaslijsten'. Bij het afdrukken van een klaslijst met ...
Gezinsoudsten: verschil tussen de kolom "oudsten" en "oudsten kleuter/lager"
  In de eerste kolom 'Oudsten' vindt u het aantal gezinsoudsten voor de ...
Hoe vind ik een overzicht van SES leerlingen
Hiervoor kan u naar afdrukken - schoollijsten maken en daar volgende afd...
Hoogte bovenste rij op de klaslijst aanpassen
Wanneer u kiest voor een lijst met vakjes, kan het gebeuren dat de boven...
Leerling komt niet op klaslijst "Liggend (uitgebreid)" (BO)
Wanneer een leerling niet op de klaslijst staat, controleert u best of a...
Leerlingen tellen
Leerlingen kunt geteld worden via menu 'Leerlingen' - 'Tellen'. Dit kan ...
Leerlinggebonden documenten afdrukken
U kiest het tabblad 'Leerlingen' - 'Consulteren'. Vervolgens kiest u de...
Lijst schoolverlaters van vorig schooljaar afdrukken
Als je inlogt in één van de voorbije schooljaren kun je onder 'afdrukken...
Lijst GOK leerlingen afdrukken
Om een lijst te krijgen van de "GOK-leerlingen" gaat u via 'Afdrukken- s...
Lijst leerlingen die leerlingenkenmerken niet ingevuld hebben
Vraag Waar vind ik een lijst terug van leerlingen die hun leerlingenkenm...
Lijst thuisloze leerlingen afdrukken
Via het menu leerling ==> consulteren kan u onderaan links op het Excel-...
Lijst verloop van leerlingen: leerling met klaswijziging ontbreekt
Wanneer dit item in de schoollijsten wordt afgedrukt, klikt u onderaan h...
Marges aanpassen voor het briefvenster
Wanneer het aanschrijfadres niet mooi zichtbaar is, kan u de marges aanp...
Ondertekenaars documenten (einde schooljaar)/brieven/... (BO)
In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient...