Afdrukken getuigschrift basisonderwijs lukt niet (PDF-bestand is leeg)
Vermoedelijk heeft u nog niemand geslaagd gezet. Dit kan u doen langs me...
Afwezigheidsbrieven worden niet afgeprint.
Er zijn twee mogelijke oorzaken. 1) Om die brieven nogmaals af te printe...
Attest gevolgde leerjaren afdrukken
Via menu Leerlingen - Consulteren gaat u naar het dossier van de leerlin...
Bij het afdrukken van adresetiketten klopt de opmaak niet.
1. U kunt etiketten aankopen die in onze lijst met voorgestelde etikette...
Controleblad (personaliagegevens) afdrukken
Controleblad per leerling U kiest voor het tabblad 'Leerlingen' - 'Cons...
Document mutualiteit extra muros
Vraag Waar vind ik een document voor de mutualiteit voor een extra muros...
Document toelating klassenraad afdrukken
Vraag Waar vind ik het document toelating klassenraad (TK) terug in iBas...
Een leerling komt meermaals voor op de klaslijst? (BO)
Wanneer dit voorvalt zullen er voor deze leerling meerdere e-mailadresse...
Eigen brieven opmaken
LET OP: Een brief kan niet worden afgedrukt voor leerlingen bij wie geen...
Eigen leerlingenbrief voor individuele leerling afdrukken (BO)
Langs menu 'Afdrukken' - 'Brieven' kunt u de eigen brieven enkel klassik...
Etiket afdrukken voor leerling zonder klas.
U gaat naar "Afdrukken > Etiketten". Daar selecteert u dat u per "afdeli...
Etiketten/brieven/documenten/kaarten afdrukken voor een selectie van leerlingen? (BO)
Ga naar menu 'Leerlingen - Consulteren'. Klik links onderaan op de verre...
Exporteer naar Excel / Export foto's
Met deze functionaliteit bepaalt u zelf welke data u wil exporteren. Op ...
Gezinsoudsten berekenen voor meerdere scholen.
Hiervoor moet u onder menu 'Algemeen' - 'School' - tabblad 'Organisatie'...
Gezinsoudsten enkel voor het kleuter
Onder 'Afdrukken- Klaslijsten'. Bij het afdrukken van een klaslijst met ...
Gezinsoudsten: verschil tussen de kolom "oudsten" en "oudsten kleuter/lager"
  In de eerste kolom 'Oudsten' vindt u het aantal gezinsoudsten voor de ...
Hoe vind ik een overzicht van SES leerlingen?
Hiervoor kan u onder menu 'Afdrukken' - 'Schoollijsten' volgende afdruk ...
Hoogte bovenste rij op de klaslijst aanpassen.
Wanneer u kiest voor een lijst met vakjes, kan het gebeuren dat de boven...
Klaslijst (uitgebreid met LPV's) (BO)
Bij het genereren van een "klaslijst uitgebreid met LPV's" kan u, naast ...
Leerling komt niet op klaslijst "Liggend (uitgebreid)" (BO)
Wanneer een leerling niet op de klaslijst staat, controleert u best of a...
Leerlinggebonden documenten afdrukken
U kiest het tabblad 'Leerlingen' - 'Consulteren'. Vervolgens kiest u de...
Lijst schoolverlaters van vorig schooljaar afdrukken
Als je inlogt in één van de voorbije schooljaren kun je onder 'afdrukken...
Lijst gezinsoudsten met naam
Je kan een lijst met gezinsoudsten (en hun naam) trekken via Afdrukken >...
Lijst GOK leerlingen afdrukken
Om een lijst te krijgen van de "GOK-leerlingen" gaat u via 'Afdrukken- s...
Lijst leerlingen die leerlingenkenmerken niet ingevuld hebben
Vraag Waar vind ik een lijst terug van leerlingen die hun leerlingenkenm...
Lijst thuisloze leerlingen afdrukken
Via het menu leerling ==> consulteren kan u onderaan links op het Excel-...
Lijst verloop van leerlingen: leerling met klaswijziging ontbreekt.
Wanneer dit item in de schoollijsten wordt afgedrukt, klikt u onderaan h...
Marges aanpassen voor het briefvenster
Wanneer het aanschrijfadres niet mooi zichtbaar is, kan u de marges aanp...
Naamgeving functie klastitularissen - Titels leerkrachten aanpassen
Via 'Organisatie - Klas' kan u via het tabblad 'Klasfuncties', en vervol...
Ondertekenaars documenten (einde schooljaar)/brieven/... (BO)
In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient...