Naamgeving functie klastitularissen - Titels leerkrachten aanpassen Naamgeving functie klastitularissen - Titels leerkrachten aanpassen

Naamgeving functie klastitularissen - Titels leerkrachten aanpassen

Via 'Organisatie - Klas' kan u via het tabblad 'Klasfuncties', en vervolgens 'Leerkrachtenfuncties', de leerkracht(en) koppelen aan een bepaalde klas. 

De functie klassenlera(a)r(es) wordt standaard weergegeven op de afdruk van klaslijsten, maar kan via onderstaande stappen gewijzigd worden naar bv. 'juf' of 'meester'.

Om op de klaslijsten de naamgeving of de titels van de klastitularissen aan te passen, gaat u naar menu 'Algemeen - School - Functies':

Een voorbeeld: Indien u bij 'Man' "Meester" en bij 'Vrouw' "Juffrouw" ingeeft, zal dit ook zo vermeld worden op de afdruk van de klaslijsten.

 

U kan er tevens voor kiezen de naamgeving te veranderen naar bv. enkel de voornaam.

Indien u nickname aanduidt (= een naam die afwijkt van de officiële naam; bv. Mieke i.p.v. Maria), wordt hiervoor gekeken naar de nickname van het desbetreffende personeelslid in de module iPersoneel.