Gezinsoudsten: verschil tussen de kolom "oudsten" en "oudsten kleuter/lager" Gezinsoudsten: verschil tussen de kolom "oudsten" en "oudsten kleuter/lager"

Gezinsoudsten: verschil tussen de kolom "oudsten" en "oudsten kleuter/lager"

 

In de eerste kolom 'Oudsten' vindt u het aantal gezinsoudsten voor de ganse school (leerlingen van kleuter en lager samen).

In de tweede kolom vindt u het aantal gezinsoudsten voor de betreffende hoofdstructuur (kleuter of lager).
Op die manier kunt u snel berekenen hoeveel gezinsoudsten er zijn voor zaken die enkel het kleuter of het lager aanbelangen.

 

mceclip0.png

Een kleuter met een oudere broer in het lager onderwijs zal dan ook op de lijst verschijnen. Een kleuter met enkel een oudere broer/zus die ook in het kleuter zit, zal NIET op de lijst verschijnen.

Tussen haakjes wordt het aantal aanschrijfadressen vermeld (kan verschillen van het aantal gezinsoudsten in geval van gescheiden ouders).
 

Er kan trouwens ook een klaslijst met de gezinsoudsten per hoofdstructuur worden worden afgeprint: klik hier.