Gezinsoudsten enkel voor het kleuter Gezinsoudsten enkel voor het kleuter

Gezinsoudsten enkel voor het kleuter

Onder 'Afdrukken- Klaslijsten'.

Bij het afdrukken van een klaslijst met gezinsoudsten kan gekozen worden "per hfd".
Dit betekent dat voor de berekening van de gezinsoudsten "lager" en "kleuter" apart behandeld worden.

Een kleuter met een oudere broer in het lager onderwijs zal dan ook op de lijst verschijnen.
Een kleuter met enkel een oudere broer/zus die ook in het kleuter zit, zal NIET op de lijst verschijnen.

Voor een telling van de gezinsoudsten per hoofdstructuur: klik hier.