Ondertekenaars documenten (einde schooljaar)/brieven/... (BO) Ondertekenaars documenten (einde schooljaar)/brieven/... (BO)

Ondertekenaars documenten (einde schooljaar)/brieven/... (BO)

In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient in te stellen voor een bepaald document/brief/...

De ondertekenaars worden hoofdzakelijk ingesteld vanuit Algemeen - Structuur - Ondertekenaars.

mceclip0.png

 

Al zijn er ook enkele uitzonderingen (zoals u hieronder zult opmerken), die u vanuit tabblad Algemeen - School - Functies moet instellen.

mceclip1.png

Afdrukken > Documenten

  • Formulier studietoelagen

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

  • Schoolattest

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

  • Formulier kinderopvang

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar KINDERATTESTEN 

Afdrukken > Brieven

  • Toestemming foto's

Algemeen > School > tabblad 'Functies' > DIRECTEUR

  • Schooltoelage leerplichtige leerlingen

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN

  • Schooltoelage niet-leerplichtige leerlingen

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar OVERIGE DOCUMENTEN
 

 Afdrukken > Einde schooljaar

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar STUDIEBEWIJZEN

  • Basofiche

Algemeen > School > tabblad 'Functies' > ondertekenaar DIRECTEUR
 

Tabblad Inschrijving (via Leerlingen > Consulteren)

De meeste van deze afdrukken vindt u bij Afdrukken > Documenten terug (zie hoger).

  • Getuigschrift betreffende de onderwijstaal

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaars' > ondertekenaar STUDIEBEWIJZEN